Follow us on:
Lietuviškai
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Home > Classical / Contemporary > Search Works
 
 
Classical / Contemporary
  Composers
  Search Works
  Published scores
  Releases
  LMIPC Library
  Lithuanian Music Link
  WNMM No. 18
  Contacts
Jazz
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Electronic
Oldies

How to get to us

Juozas Tallat-Kelpša
Where the Fields Lay Flat

Year of Composition:  1919
Duration:  5'30
Instrumentation:  satb
Text (language):  Maironis (Lithuanian)

Kariagos aidai. Tėvynės gynėjams dainų rinkinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-Kelpša. - Tilžė: Krašto Apsaugos Minist. Literatūros Dalies leidinys, 1920
Dainuojam. - Kaunas: Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus leidinys, 1935
Dainų rinkinys. - Vilnius: Komjaunimo tiesa, 1945
Kur lygūs laukai. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959
Lėk, sakalėli. - Chicago: Išleista Pirmosios JAV ir Kanados Liet. Dainų Šventės komiteto lėšomis, 1962
Rytmečio žemė. Dainos vidurinių mokyklų mišriems chorams. - Vilnius: Vaga, 1967
Dainuojame. - Cleveland: LSS skaučių seserija, 1989
Rūta žalioji. Dainynas vaikams. - Vilnius: Leidybos centras, 1994
Politinių kalinių ir tremtinių dainų šventės "Leiskit į Tėvynę" repertuaras. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998

Information
LMIPC Library:
© Lithuanian Music Information and Publishing Centre, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, ph: +370 5 272 69 86. E-mail your questions / comments to info@mic.lt
All texts, photographs, logos, music and artwork are protected by copyright laws. They are free for promotional use but when referring to the materials please mention the author and source whenever it is known. When not specified, the source is the Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC).