Follow us on:
Lietuviškai
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Home > Classical / Contemporary > Search Works
 
 
Classical / Contemporary
  Composers
  Search Works
  Published scores
  Releases
  LMIPC Library
  Lithuanian Music Link
  WNMM No. 18
  Contacts
Jazz
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Electronic
Oldies

How to get to us

Stasys Šimkus
Ko liūdi, sesele

Duration:  1'30
Instrumentation:  satb
Text (language):  Lithuanian folk (Lithuanian)

Stasys Šimkus, sąs 7. Devynios dainos. - Vilnius, Kaunas: "Aušros" B-vės leidinys, 1921
S. Šimkus. Lietuvių liaudies dainos, IV. - Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 1937
Iš rytų šalelės. Lietuvių liaudies dainos chorams. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957
Tu pasakyki man, saulužėle. - Vilnius: Vaga, 1987
V. B. Račiūnas. Chorinio dirigavimo pagrindai. - Kaunas: Šviesa, 1992
Angelė Žiūraitienė. Chorinės aranžuotės pratybos. - Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2002

Information
LMIPC Library:
© Lithuanian Music Information and Publishing Centre, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, ph: +370 5 272 69 86. E-mail your questions / comments to info@mic.lt
All texts, photographs, logos, music and artwork are protected by copyright laws. They are free for promotional use but when referring to the materials please mention the author and source whenever it is known. When not specified, the source is the Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC).