Follow us on:
Lietuviškai
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Home > Classical / Contemporary > Search Works
 
 
Classical / Contemporary
  Composers
  Search Works
  Published scores
  Releases
  LMIPC Library
  Lithuanian Music Link
  WNMM No. 18
  Contacts
Jazz
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Electronic
Oldies

How to get to us

Stasys Šimkus
In the Green Forest

Duration:  3
Instrumentation:  satb
Text (language):  Lithuanian folk (Lithuanian)

Stasys Šimkus. Žaliojoj girelėj. - Kaunas: Muzikos barai, 1932
Stasys Šimkus. Šešios dainos mišriam chorui, sąs. 13. - Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 1935
Dainų Šventės repertuaras, III. - Kaunas: Lietuvių muzikų draugijos leidinys, 1938
Garsėk, tėviškėle. Dainos chorui, I. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958
Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija, I. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963
Rytmečio žemė. Dainos vidurinių mokyklų mišriems chorams. - Vilnius: Vaga, 1967
Kačalina N. Solfedžio, vyp. 3. - Moskva: Muzyka, 1983
Tu pasakyki man, saulužėle. - Vilnius: Vaga, 1987
A. Jozėnas. Aranžuotos dainos. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1997

Information
LMIPC Library:
© Lithuanian Music Information and Publishing Centre, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, ph: +370 5 272 69 86. E-mail your questions / comments to info@mic.lt
All texts, photographs, logos, music and artwork are protected by copyright laws. They are free for promotional use but when referring to the materials please mention the author and source whenever it is known. When not specified, the source is the Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC).