Follow us on:
Lietuviškai
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Home > Folk / World / Country > Releases
 
 
Classical / Contemporary
Jazz
Folk / World / Country
  Composers / Artists
  Releases
  Contacts
Pop / Rock / Urban
Electronic
Oldies

How to get to us

Gilė
Lietuviškos dainos

Record company: Gilė
Year of publication: 2013
Media: CD

Tracks

1. Būk sveikas linksmas
2. Kur kukuoj gegelė
3. Augin tėvas du sūniuku
4. Ant kalno malūnėlis
5. Augino močiutė
6. Kad aš jojau per girelę
7. Per girią giružėlę
8. Už jūrių už marių
9. Apynėli puronėli
10. Šalia kelio vieškelėlio
11. Gerk gėręs brolyti
12. Aš pamačiau tututį
13. Ei matros matros
14. Ai augo augo
15. Kad aš jojau per lankelę
16. Oi ievuže ievuže
17. Augo girioj uoselis
18. Tamsioji naktaitė
19. Ei jojau jojau
20. Už jūrų marių
21. Aušružėlei beauštant
22. Už girių girių


© Lithuanian Music Information and Publishing Centre, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, ph: +370 5 272 69 86. E-mail your questions / comments to info@mic.lt
All texts, photographs, logos, music and artwork are protected by copyright laws. They are free for promotional use but when referring to the materials please mention the author and source whenever it is known. When not specified, the source is the Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC).