Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

RENGINIAI

2007-10-17 -- 2007-10-21

40 BALTIJOS MUZIKOLOGŲ KONFERENCIJA


MUZIKA IR GENIUS LOCI: POETIKA IR POLITIKA


Vilnius, 2007 m. spalio 17–20 d.

 

1967 metais Latvijos, Lietuvos ir Estijos muzikologai pradėjo rengti Baltijos muzikologų konferencijas. Pratęsdamos tarpukario metų Baltijos muzikų bendradarbiavimo tradicijas, šios konferencijos ženkliai prisidėjo plėtojant trijų kraštų muzikologų bendruomenių bendradarbiavimą ir kultūrinį dialogą. Jau keturiasdešimt metų organizuojamos kasmet Rygoje, Vilniuje ar Taline bei kituose Baltijos valstybių miestuose, jos praturtino nacionalines muzikos kultūras ir susilaukė tarptautinio pripažinimo. Tuo pat metu šios konferencijos stiprino kultūrinio nonkonformizmo tendencijas politinės ir ideologinės priespaudos metais. Atkurtos Nepriklausomybės metais Baltijos muzikologų konferencijos tapo tarptautinės reikšmės forumais, atvirais visų muzikos mokslo disciplinų bei įvairiausių muzikos kultūrų specialistams.


XL Baltijos muzikologų konferencijos temą inspiravo šiuolaikinės muzikologijos kultūrinis posūkis, aktualizavęs muzikos – kaip kūrybos praktikos ir meninės patirties – ryšius su jos kultūriniais ir socialiniais kontekstais. Konferencijos tema „Muzika ir genius loci: poetika ir politika“ nukreipia į pačias kūrybiškumo ištakas – muzikų ir muzikavimo sąveikas su sociokultūrine terpe, bendruomene, tradicija. Kaip šias ilgaamžes muzikos kultūros dominantes keičia technologinės ekspansijos, globalinių migracijų ir kultūrinio maišymosi iššūkiai? Šias ir kitas temas tarptautinės konferencijos metu svarstys muzikologai iš 13 Europos valstybių ir Izraelio.  Kviestinius pranešimus skaitys Vytautas Landsbergis (Europos Parlamentas) ir programų komiteto nariai Eero Tarasti (Helsinkio universitetas, Suomija) bei Adamas Krimsas (Notingemo universitetas, D. Britanija). Renginyje dalyvaus Tarptautinės muzikologų draugijos prezidentas Tilmanas Seebaßas (Insbruko universitetas, Austrija).
Konferencijos metu bus organizuojama speciali sesija, skirta žymiam muzikologui bei politikui, Baltijos muzikologų bendradarbiavimo puoselėtojui, šiuo metu – Europos parlamento nariui Vytautui Landsbergiui (1932).  Programą papildys kamerinės muzikos koncertas Lietuvos muzikos klasikų – tarpukario lietuvių muzikos avangardo atstovo, tautinės ketvirtonių muzikos pradininko Jeronimo Kačinsko (1907–2005) ir lietuvių modernizmo atstovo kompozitoriaus Jono Nabažo (1907–2002) – jubiliejams pažymėti. Koncertas skiriamas muzikologės Onos Narbutienės (1930–2007) atminimui.


Konferencijos programų komitetas:


Algirdas Ambrazas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Jonas Bruveris (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Gražina Daunoravičienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Liudmila Kovnatskaja (St Peterburgo konservatorija ir IMS)
Adam Krims (Notingemo universitetas)
Helmut Loos (Leipcigo universitetas)
Raymond Monelle (Edinburgo universitetas)
Eero Tarasti (Helsinkio universitetas)

 

Konferencijos koordinatorė – Rūta Stanevičiūtė-Goštautienė, Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos pirmininkė.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

Spalio 17 d., trečiadienis
(Kompozitorių namai)

 

9.30 Dalyvių registracija ir atidarymas


Dalyvauja Tilman Seebaß, Tarptautinės muzikologų draugijos prezidentas, ir Remigijus Merkelys, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas
 
10.00–11.30  I posėdis: Globalumas versus lokalumas šiuolaikinėje muzikoje / Vadovauja Tilman Seebaß


Miguel Álvarez-Fernández (Oviedo universitetas, Ispanija)
Folklorizmas ir avangardas. Globalumo ir lokalumo įtampos šiuolaikinėje ispanų muzikoje

 

Marija Masnikosa (Menų universitetas, Belgradas, Serbija)
Postminimalizmas šiuolaikinėje serbų muzikoje kaip globalios postmodernios kultūros dalis 

 

Dario Martinelli (Helsinkio universitetas, Suomija)
„Le canzoni della mafia“. Italų muzikos ir kultūros reprezentavimas anapus Italijos

 

11.30-12.00 Kavos pertrauka

 

12.00–13.00 II posėdis:  Išvietinimai / Vadovauja Adam Krims

 

Marta Szoka (Lodzės muzikos akademija, Lenkija)
Alexanderis Tansmanas ir „klajojančio žydo“ sindromas

 

Danutė Petrauskaitė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Baltijos emigrantų bendradarbiavimas muzikos srityje JAV

 

***

 

15.00–16.00 Paskaita
Eero Tarasti (Helsinkio universitetas, Suomija)
Utopinės ir transcendentinės vietos muzikoje – tonalių formų egzistencinio erdviškumo link


16.00-16.15 Kavos pertrauka

 

16.15–17.45. III posėdis: Genius loci ir įsivaizduojami garsovaizdžiai šiuolaikinėje lietuvių muzikoje / Vadovauja Gražina Daunoravičienė

 

Jūratė Katinaitė (Lietuva)
Muzikiniai Vilniaus portretai

Beata Baublinskienė (Lietuva)
Genius loci ir naujausi lietuvių kameriniai sceniniai projektai. Kultūrinio tapatumo
klausimas

 

Audronė Žiūraitytė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Lokalumas ir globalumas Onutės Narbutaitės kūryboje ir jos recepcijoje

 

Spalio 18 d., ketvirtadienis
(Kompozitorių namai)


9.30–11.00  IV posėdis: Muzika ir politika I: pasipriešinimas ir kolaboravimas sovietinio režimo metais / Vadovauja Joachim Braun

 

Olga Digonskaya (D. Šostakovičiaus archyvas, Rusija)
Šostakovičius 4-ame dešimtmetyje: lojalumas ar protestas?

 

Živilė Ramoškaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva)
Okupuotųjų dainos: poetika ir politika

 

Dmitry Braginsky (Sankt Peterburgo konservatorija, Rusija)
Dmitrijus Šostakovičius, sportas ir politika SSRS

 

11.00-11.30 Kavos pertrauka

 

11.30–13.00 V posėdis: Muzika ir politika II: nuo politizuotos muzikos link rinkodaros / Vadovauja Jonas Bruveris

 

Bogumila Mika (Silezijos universitetas, Ciešinas, Lenkija)
Pasakojimas ar eskapizmas? 1968-ųjų atmintis lenkų muzikoje

 

Naďa Hrčková (Comenius universitetas, Bratislava, Slovakija)  
Politika, muzika ir teatras Jurajaus Benešo operoje Das Festmahl (1980)

 

Ilona Breģe (Latvija)
Kūryba ir akademinės muzikos rinka Latvijoje

 

***

 

15.00–16.00 Paskaita

Adam Krims (Notingemo universitetas, D. Britanija)
Muzika kaip dizainas ir kultūriniai kvartalai

 

16.00-16.15 Kavos pertrauka

 

16.15–17.45. VI posėdis: Vieta kaip metafora ir įrėminimas / Vadovauja Dario Martinelli

 

Emilija Sakadolskienė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva)
Vieta kaip metafora muzikinėje erdvėje

 

Lina Navickaitė (Helsinkio universitetas, Suomija/Lietuva)
„Mokyklos“ samprata globalizuotoje kultūroje. Svarstymai apie Lietuvos fortepijono atlikimo mokyklą

 

Aleksi Malmberg (Helsinkio universitetas, Suomija) 
Genius loci ir koncerto vieta. Muzikos ir politikos sankirta Helsinkio kultūros rūmuose

 

Spalio 19 d., penktadienis

(Kompozitorių namai)


9.30–10.00 Rinkinio "Baltijos muzikologų konferencijos. Istorija ir tradicijos" pristatymas. Dalyvauja sudarytojos ir autoriai.


10.00–11.00  VII posėdis: Permąstant nacionalumą I: tarpkultūriniai ryšiai ir nacionalumo ištakos / Vadovauja Marta Szoka

 

Tijana Popović Mladjenović (Menų universitetas, Belgradas, Serbija)
Debussy karo metų kompozicijos. Politika grindžiamas nacionalumo tematizavimas ir (auto)poetikos teisė

 

Paulo F. de Castro (Lisabonos naujasis universitetas, Portugalija)
Ištakų paradoksalumas: svarstymai apie modernizmą ir nacionalumą

 

11.00-11.30 Kavos pertrauka

 

11.30–13.00 VIII posėdis: Permąstant nacionalumą II: tapatumo paieškos / Vadovauja Helmut Loos

 

Joachim Braun (Bar-Ilano universitetas, Izraelis)
Slaptos muzikos kalbos prasmės buv. sovietinėse Baltijos respublikose

 

Rūta Gaidamavičiūtė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Antrosios Lietuvos modernizmo bangos bruožai

 

Baiba Jaunslaviete (Jazepo Vytuolo muzikos akademija, Riga, Latvija)
Nacionalinių motyvų panaudojimo savitumas Maijos Einfeldės kūryboje ir latvių muzikos kontekstas

 

***

 

15.00–16.00 IX posėdis: Įvietinimas ir individualus stilius / Vadovauja Emilija Sakadolskienė

 

Mart Humal (Estijos muzikos ir teatro akademija, Talinas, Estija)
Epitafija iš Järvenpää tylos

 

Eva-Maria v. Adam-Schmidmeier (Vokietija)
Eduardas Tubinas – nacionalinis kompozitorius egzilyje

 

Kalliopi Stiga (Atėnų universitetas, Graikija)
Mikis Theodorakis: kai liaudies daina tampa Žemės daina

 

16.00-16.15 Kavos petrauka

 

16.15–17.45 Bendroji diskusija

 

Spalio 20 d., šeštadienis

 

10.00–13.00 Signatarų namai

 

Hommage à Vytautas Landsbergis: muzika, kultūra, politika

Renginys, skirtas žymiam muzikologui bei politikui, Baltijos muzikologų bendradarbiavimo puoselėtojui, šiuo metu – Europos parlamento nariui prof. Vytautui Landsbergiui (1932)

 

10.00–11.45 
Jonas Bruveris (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Apie didingumą. M. K. Čiurlionis

 

Giedrė Jankevičiūtė (Kultūros, filosofijos ir menotyros institutas, Vilnius, Lietuva)
Lietuvos peizažas: vaizdas ir vaizdinys

 

Donatas Katkus (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Landsbergis groja Čiurlionį

 

Vita Gruodytė (Lietuva/Prancūzija)
Geresnės muzikologijos troškimas

 

Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas)
Vytautas Landsbergis kaip XX a. Lietuvos valstybės istorijos veikėjas

 

Mantas Adomėnas (Vilniaus universitetas / Pilietinės visuomenės institutas)
Moralinė politika: trumpa idėjos biografija. Hommage à Vytautas Landsbergis

 

12.00–13.00 

 

Paskaita
Vytautas Landsbergis (Europos Parlamentas). Apie muziką

 

 

***


15.00–17.00 Vilniaus paveikslų galerija


Du lietuvių muzikos vienišiai... Jono Nabažo (1907–2002) ir Jeronimo Kačinsko (1907–2005) kamerinė muzika. Skiriama Onos Narbutienės (1930–2007) atminimui

 

Programa

 

Įžangos žodis - Vytautė Markeliūnienė

 

Jonas Nabažas, Styginių kvartetas Nr. 1 (1932)
Jeronimas Kačinskas, Keturios miniatiūros (Trio Nr. 2) fleitai, klarnetui ir violončelei (1958)
Jeronimas Kačinskas, Lietuviška siuita (Trio Nr. 4) fleitai, klarnetui ir fagotui (1983)
Jeronimas Kačinskas, Duo smuikui ir violončelei (1990)

 

Atlikėjai:
Styginių kvartetas Chordos: Ieva Sipaitytė (smuikas), Vytautas Mikeliūnas (smuikas), Robertas Bliškevičius (altas), Mindaugas Bačkus (violončelė)
Andrius Radziukynas (fleita), Julius Černius (klarnetas), Šarūnas Kačionas (fagotas)

 

LKS Muzikologų sekcijos inf.
 


 

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).