Kūrinių paieškos pagalba

Ieškokite kūrinio

Ieškodami kūrinio pasirinkite kompozitorių, kūrinių kategoriją / subkategoriją / 2 lygio subkategoriją, ir / arba įveskite kūrinio pavadinimą (ar pavadinimo fragmentą). Paieška gali būti vykdoma pagal atskirus parametrus arba kombinuojant.


Kategorija / subkategorija / 2-ojo lygio subkategorija: pasirinkite kategoriją su subkategorija arba 2-ojo lygio subkategorija.


Pasirenkate:

Gaunate:

Kameriniai (tik)

visus kūrinius kameriniams ansambliams

Kameriniai (kategorija) & Styginiai griežiamieji (subkategorija)

tik kamerinius kūrinius griežiamiesiems styginiams

Kameriniai (kategorija) & Styginiai griežiamieji (subkategorija) & Kvartetai (2-ojo lygio subkategorija)

visus kūrinius 4 styginiams


Pavadinimas

Įveskite vieną arba kelis kūrinio pavadinimo žodžius. Jeigu įvesite daugiau nei vieną žodį, gausite kūrinius, kurių pavadinimai tiksliai atitinka įrašytus žodžius.


Detali kūrinių paieška

Čia galite pasirinkti kompozitorių, kūrinio kategoriją / subkategoriją / 2-ojo lygio subkategoriją, instrumentus, didelį ansamblį (orkestrą / chorą), kompozitoriaus gimimo metus, kūrinio trukmę, instrumentų kiekį, ir / arba solo instrumentų kiekį, paiešką galite vykdyti pagal atskirus parametrus arba kombinuodami.


Kategorija / Subkategorija: paaiškinimai aukščiau.


Gimimo metai, sukūrimo metai, trukmė, instrumentų kiekis, solo instrumentų kiekis: naudokite šiuos parametrus įvesdami duomenis „nuo“ „iki“.


Instrumentuotė: ieškokite kūrinių tam tikrai specifinei sudėčiai.


Pasirenkate:

Gaunate:

obojus

visus kūrinius su obojumi

obojus (solo) , žymėti TIK solo

visus kūrinius su solo obojumi

obojus & Kūrinyje turi būti TIK nurodyti instrumentai

kūrinius tik obojui solo

obojus & fleita

visus kūrinius su obojumi ir fleita

obojus & fleita & Kūrinyje turi būti TIK nurodyti instrumentai

kūrinius tik obojui ir fleitai

 

Ansambliai: orkestrai, chorai, bigbendai ir kt. paieškos sistemoje yra traktuojamai kaip atskiri „instrumentai“.

 

Pasirenkate:

Gaunate:

styginių orkestras

visus kūrinius su styginių orkestru

styginių orkestras & Kūrinyje turi būti TIK nurodyti instrumentai

visi kūriniai tik styginių orkestrui

fortepijonas (solo) & styginių orkestras

visus kūrinius su solo fortepijonu ir styginių orkestru

fortepijonas (solo) & styginių orkestras & Kūrinyje turi būti TIK nurodyti instrumentai

kūrinius tik solo fortepijonui ir styginių orkestrui