Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Bajoras, Svilainis, Martinaitis, Latėnas, B. Kutavičius, V. Klova, Miškinis, Balakauskas, Urbaitis, Narbutaitė, Valančiūtė, Augustinas, V. V. Barkauskas
Lietuvių choro muzikos rinktinė

Įrašų kompanija: Vilniaus plokštelių studija
Išleista: 1999
Formatas: CD
Trukmė: 66'00
Kaina: 7.50 € / 25.90 Lt

ATLIKĖJAI:

Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika"

Meno vadovas – Vaclovas Augustinas

Dirigentai – Vaclovas Augustinas (1–3, 5, 6, 9–11, 13), Gintautas Venislovas (4, 7, 8, 14), Žilvinas Vyžintas (12)

 

VSCD-049


Takeliai

1. Feliksas Bajoras. Paslaptis. I. Nesibaigianti auka 4'42
2. II. Dūžtanti banga 7.25
3. Giedrius Svilainis. O quam tristis 5'46
Jurgita Mintautienė (balsas)
Pavelas Giunteris (mušamieji)
4. Algirdas Martinaitis. Sanctus 3'06
5. Faustas Latėnas. Agnus Dei 9'30
Jurgita Mintautienė, Regina Pažusienė (balsai)
Leopoldas Digrys (vargonai)
6. Bronius Kutavičius. Atnešu rūtos šaką 4'56
7. Vytautas Klova. Rūta žalioji 2'28
Nora Petročenko (balsas)
8. Vytautas Miškinis. Oi šąla šąla 8'10
Edita Bagdonaitė, Giedrė Paukštytė, Nerutė Šiliūtė, Jurgita Mintautienė (balsai)
9. Osvaldas Balakauskas. Jau saulelė vėl... 1'38
10. Mindaugas Urbaitis. Išvaikščiojau mišką 4'35
11. Onutė Narbutaitė. Epitafija 3'21
Nerutė Šiliūtė, Nora Petročenko, Marius Turlajus, Gintautas Venislovas (balsai)
Ansamblis "Artrium musicum":
Tomas Bakučionis (klavesinas)
Vytenis Giknius, Darius Gedvilas (fleitos)
12. Nomeda Valančiūtė. Lietus plonom stiklinėm kojom 3'14
Nerutė Šiliūtė, Saulius Laurinaitis (balsai)
13. Vaclovas Augustinas. Treputė Martela 4'44
Salomėja Jonynaitė, Gintarė Jakelaitytė, Remigijus Merkelys, Algimantas Gurevičius, Vaclovas Augustinas (balsai ir instrumentai)
Rytis Kamičaitis (tabla)
14. Vytautas V. Barkauskas. Comedia dell arte 2'17


Informacija
Kūriniai
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).