Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Natų leidiniai
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Abaris, Povilaitis, Miškinis, Vasiliauskaitė, Jonkus, Sližys, Gaižauskas, V. Klova, A. Klova, V. Juozapaitis, J. Juozapaitis, Žalalis, Bičiūnas, Jankauskas, Pranulis
Giesmės vaikų ir suaugusiųjų chorams

Rūšiuoti pagal 

Tvarka didėjanti mažėjanti

Kompozitorius / Kūrinio pavadinimas / Tekstas / Instrumentuotė Metai Trukmė Pavyzdžiai Užklausa
Vytautas Klova
Malda
Tekstas: Lacrima
satb-pf
1998 4 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonotekoje įrašo nėra
Vytautas Miškinis
Šienelis toks kietas
Tekstas: Lacrima
sa-org
1998 1'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonotekoje įrašo nėra
Vytautas Miškinis
Neturtas
Tekstas: Lacrima
sa-pf
1998 1'50 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonotekoje įrašo nėra
Leonidas Abaris
Osanna
Tekstas: Bernardas Brazdžionis
ssaa-pf
1997 4 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Kristina Vasiliauskaitė
Iš Tavo rankos
Tekstas: Bernardas Brazdžionis
sa-org
1996 2'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonoteka
Kristina Vasiliauskaitė
Snaigių kalba
Tekstas: Mykolas Linkevičius
voice-sa-org
1994 2'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonoteka
Vytautas Juozapaitis
Dieve, gėrybė mūsų nematyta
Tekstas: Antanas Baranauskas
satb
1994 3 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonotekoje įrašo nėra
Kristina Vasiliauskaitė
Aleliuja, užgiedokim
Tekstas: Seirijų Juozas
sa-org
1994 2 Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonoteka
Vytautas Juozapaitis
Aleliuja! Užgimė Kristus!
Tekstas: Sigitas Geda
Bar-satb-pf
1993 4 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonotekoje įrašo nėra
Vytautas Miškinis
Keturios Marijos litanijos
Tekstas: Lacrima
satb
1989 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Bronislovas Jankauskas
Viešpatie Karaliau
Tekstas: Liturginis
satb
3 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Leonidas Abaris
Trečioji psalmė
Tekstas: Liturginis
satb
1'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Leonas Povilaitis
Ačiū, Dievuli!
Tekstas: Jonas Minelga
sa-org
2'20 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Algirdas Klova
Išganytojas užgimė
Tekstas: Liturginis
satb-org
2 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonotekoje įrašo nėra
Pranas Sližys
Dėkui tau, Kristau
Tekstas: Kazys Pūras
satb-pf
3 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Jurgis Gaižauskas
Geriausias Tėve ir Valdove
Tekstas: Liturginis
satb
1 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Leonidas Abaris
Ryto maldoj
Tekstas: Bernardas Brazdžionis
sa-pf
2'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Leonas Pranulis
Viešpatie, globoki Vilnių
Tekstas: Simas Račiūnas
satb-pf
3 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Jurgis Juozapaitis
Atleisk
Tekstas: Liturginis
satb-org
2'45 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Pirkti spausdintą leidinį Fonotekoje įrašo nėra
Pranas Sližys
Skausmas Kryžių kalne
Tekstas: Zuzana Budaitė-Stunžėnienė
satb
3 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Vytautas Bičiūnas
Tėve mūsų
Tekstas: Liturginis
satb-org
1'50 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Vytautas Bičiūnas
O, Kristau
Tekstas: Bernardas Brazdžionis
satb-org
2'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Leonidas Abaris
Malimo malda
Tekstas: Kazys Bradūnas
sa-pf
2 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Leonidas Abaris
Palaiminti
Tekstas: Vaclovas Vičius
satb-pf
1'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Saulius Jonkus
Kūčių naktis
Tekstas: Aniuta Vitkauskaitė-Dukynienė
ssaa-org
2 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Saulius Jonkus
Viešpatie, atleisk
Tekstas: Aniuta Vitkauskaitė-Dukynienė
ssaa-org
3'30 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Bronislovas Jankauskas
Viešpatie, pasigailėk
Tekstas: Mykolas Karčiauskas
T-satb-org
3 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Jurgis Gaižauskas
Didysis šviesybės Kūrėjau
Tekstas: Liturginis
satb
4 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Saulius Jonkus
Tylia malda
Tekstas: Aniuta Vitkauskaitė-Dukynienė
ssaa-org
1'15 Pavyzdžio nėra Pavyzdžio nėra Ieškoti partitūros MILC bibliotekoje Fonotekoje įrašo nėra
Informacija
Kūriniai

natų pavyzdys
įrašo pavyzdys
parduodamas leidinys
parduodamas įrašas
yra bibliotekoje
yra fonotekoje
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).