Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Naujienos > Koncertas kompozitoriui Povilui Dikčiui atminti
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

NAUJIENOS

2013-04-19

Koncertas kompozitoriui Povilui Dikčiui atminti


2013 m. balandžio 19 d., penktadienį, 17.30 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius) Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Lietuvos muzikų sąjunga rengia koncertą, skirtą kompozitoriui, pedagogui Povilui Dikčiui (1933
–1991) atminti.

 

Kompozitoriui Povilui Dikčiui jaunystėje buvo pranašauta smuikininko, vėliau muzikos pedagogo karjera. Bet pats gyvenimas, o ir jo požiūris į gyvenimą, į esamas aplinkybes, suformavo savitą kūrybinio gyvenimo kryptį, kuriai pasitarnavo ir jaunystės metų siekiai (smuikavimas), ir pedagogika, nes baigė ir tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą. Bet širdyje nuo jaunų dienų ruseno ryžtas kurti muziką. Iš pradžių tai buvo dainos mėgėjų kolektyvams, su kuriomis atkeliavo vėl į Vilnių siekti profesionalaus žvilgsnio į savo sumanytus darbus. Čia jo parankiu kūrybinių siekių ugdytoju tapo profesorius Eduardas Balsys. Pats būdamas tolerantiškas žmogus, E. Balsys tas savybes padėjo plėtoti ir savo studentui, kuris buvo nebe jaunuoliško amžiaus. Taigi tos savybės, suformuotos globojant reikliam pedagogui, vėliau atsispindėjo ir jo muzikoje, ir bendraujant su atlikėjais, kurie savaip skatino jo kūrybinius užmojus, pagaliau, ir dirbant atsakingą administracinį darbą.

 

P. Dikčiaus kūrybiniai užmojai reiškėsi įvairiais žanrais. Gaila, kad nespėjo užbaigti operos „Ugnis“ pagal J. Marcinkevičiaus poemą „Heroica“ – jos klavyras pranašavo sėkmę. Tuo tarpu iki tol parašyti kūriniai – kamerinė oratorija „Moters paveikslai“ pagal E. Mieželaitį, „Keturi sonetai“ pagal V. Mykolaitį-Putiną, vokalinis ciklas „Žemės amžinajame kely“ pagal V. Palčinskaitę, sonata smuikui ir fortepijonui „Medžioklė“ ir „Mažoji sonata“, taip pat instrumentinės ir vokalinės miniatiūros apkeliavo Lietuvą, juos ne kartą interpretavo smuikininkas Raimundas Katilius, operos solistai Eduardas Kaniava, Vladimiras Prudnikovas ir kt.

 

P. Dikčiaus 80-osioms gimimo metinėms skirtame koncerte nuskambės ne vienas čia paminėtas jo opusas. Juos atliks solistai Natalija Katilienė, Dainius Puišys, smuikininkė Ingrida Armonaitė-Galinienė, pianistės Eglė Perkumaitė, Jūratė Kaminskienė, Lina Šatkutė, taip pat Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai, kuriuos parengė mokytojos Dalia Tumosaitė, Ramutė Dikčiuvienė, Gintvilė Vitėnaitė.

 

P. Dikčiaus dukters Snieguolės Dikčiūtės fantaziją „Laiko gėlės“ atliks I. Armonaitė-Galinienė ir L. Šatkutė, o jo anūkės Jutos Pranulytės „Užkalbėjimus“ (V. Šoblinskaitės eilės) – Jolitos Vaitkevičienės vadovaujamas choras „Liepaitės“. Vakarą ves muzikologas Vaclovas Juodpusis.

 

MILC inf.

 

 

KONCERTO PROGRAMA

 

Povilas Dikčius (1933–1991):

 

„Upelis žiemą“

Atl. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinės Ema Fedorcovaitė ir Aistė Šiupinytė (mokyt. Dalia Tumosaitė)

 

„Miške“ ir „Po lietaus“ iš pjesių ciklo fortepijonui „Pirmieji įspūdžiai“

Atl. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinė Elzė Fedorcovaitė (mokyt. Ramutė Dikčiuvienė)

 

„Skerco“ fortepijonui

Atl. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinė Aistė Šiupinytė (mokyt. Ramutė Dikčiuvienė)

 

„Keturi sonetai" (eilės Vinco Mykolaičio-Putino)

Atl. Natalija Katilienė (sopranas) ir Eglė Perkumaitė (fortepijonas)

 

Variacijos lietuvių liaudies dainos „Oi po giružėm“ tema smuikui ir fortepijonui

Atl. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinys Benas Gocentas (mokyt. Gintvilė Vitėnaitė, koncertmeisterė Jūratė Kaminskienė)

 

Vokalinis ciklas „Žemės amžinajame kely“ (eilės Violetos Palčinskaitės)

Atl. Dainius Puišys (baritonas) ir Eglė Perkumaitė (fortepijonas)

 

Sonata „Medžioklė“ smuikui ir fortepijonui

 

Snieguolė Dikčiūtė. Fantazija „Laiko gėlės“

Atl. Ingrida Armonaitė-Galinienė (smuikas) ir Lina Šatkutė (fortepijonas)

 

Juta Pranulytė. „Užkalbėjimai“ (eilės Violetos Šoblinskaitės)

Atl. Mergaičių choras „Liepaitės“, vadovė ir dirigentė Jolita Vaitkevičienė

 

Koncerto vedėjas – muzikologas Vaclovas Juodpusis

Įėjimas laisvas

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).