Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Naujienos > Knygos „Lietuviai ir muzika Sibire“ pristatymo vakaras-koncertas
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

NAUJIENOS

2014-02-10

Knygos „Lietuviai ir muzika Sibire“ pristatymo vakaras-koncertas [Klasikinė / Šiuolaikinė]


Vasario 13 d., ketvirtadienį, 18 val., Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje rengiamas vakaras „Iš Sibiro natų“, skirtas sovietų represijas patyrusių muzikų atminimui bei Jūratės Vyliūtės ir Gailos Kirdienės knygos „Lietuviai ir muzika Sibire“ (Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013) pristatymui. Monumentalus, 700 puslapių naujasis veikalas neabejotinai yra reikšmingas tiek istoriniu, tiek edukaciniu požiūriu: jame atskleidžiami iki šiol neaptarti sovietų kultūrinio genocido aspektai.

 

Knygoje „Lietuviai ir muzika Sibire“ skelbiami autorių užrašyti represuotųjų prisiminimai, jų laiškai, dienoraščiai, pokalbiai. Remiamasi moksliniais, istoriniais leidiniais, Lietuvos ypatingojo archyvo bylomis. Publikuojama nemažai nuotraukų iš asmeninių rinkinių, Genocido aukų muziejaus archyvų ir kt. Kai kuriuos represuotųjų kūrybos pavyzdžius iliustruoja pridedama kompaktinė plokštelė, natų faksimilės, tautodailės fotokopijos.

Knygą  sudaro dvi – profesionalams, dainoms ir mėgėjams instrumentininkams skirtos, viena kitą papildančios, tačiau stiliaus, žanro atžvilgiu visiškai skirtingos savarankiškos dalys. Jos traktuotinos kaip du leidiniai bendrame aplanke.

Pasak vienos iš autorių Jūratės Vyliūtės, knyga yra „orientuota į skaitytoją, kuriam Lietuvoje vykdytas sovietų teroras – tik pasaka senolių lūpose (...). Šia tema jau išspausdinta nemažai istorinių, memuarinių, publicistinių leidinių. Mintis parašyti dar vieną kilo iš noro įterpti į sibiriadą nors vieną, bet gyvą muzikanto žodelį. Ir pasipriešinti nūn besireiškiančioms užmaršties tendencijoms.“

 

Vakaro metu koncertuos knygos personažai, skambės jų ar jiems skirta muzika.

 

 

PROGRAMA
Tremtinių dainos „Norėčiau grįžti į tėvynę“, „Išvaikščiojau gūdžią stepę
atl. Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos choras (vadovas Gintaras Skapas), diriguoja Paulina Grigaliūnienė

Benjaminas Alekna (1923-2007), Magadano lageryje sukurta „Brando arija pagal Ibseną

atl. Vytautas Juozapaitis (baritonas), Nijolė Ralytė (fortepijonas)

Vladas Paulauskas (1886-1960), „Nesek sau rožės prie kasų
“, ž. Maironio
atl. Eglė Juozapaitienė (sopranas), Vytautas Juozapaitis (baritonas), Nijolė Ralytė (fortepijonas)

Martynas Švėgžda von Bekker (g. 1967), „Baladė
“ dzūkų liaudies dainos „Oi, aš vakar ankstų rytą kėliau“ motyvais
atl. Martynas Švėgžda von Bekker (smuikas)

Onutė Narbutaitė (g. 1956), „Jūra
“ ir „Lietus“ iš „1981-ųjų birželio muzikos
atl. Martynas Švėgžda von Bekker (smuikas), Mindaugas Bačkus (violončelė)

Vytautas Čepliauskas (1933-2011), „Bus pavasarėlis
“, ž. Kazio Jakubėno
Zita Bružaitė (g. 1966), „O, jaunyste
“, ž. Vytauto Čepliausko
atl. Regina Šilinskaitė (sopranas), Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas)

Franz Schubert (1797-1828), trys dainos: „Liepa
“, ž. W. Müllerio, iš vokalinio ciklo „Žiemos kelionė“; „Atlasas“, ž. H. Heines; „Balandžių paštas“, ž. J. G. Seidlio, iš vokalinio ciklo „Gulbės giesmė
atl. Mindaugas Zimkus (tenoras), Gražina Ručytė-Landsbergienė (fortepijonas)

Sutartinės „Oi, tyliai tatatai
, „Aš viena martala
atl. Naujosios Vilnios kultūros centro folkloro ansamblio
Sadauja“ moterų grupė (vadovė Edita Kuzavinytė-Meškuotienė)

Tremtinys Romualdas Baltutis demonstruos iš Sibiro parsivežtus muzikos instrumentus.

Tremties kūrinius atliks etnomuzikologės Justė Šalengienė ir Toma Grašytė (balsai, smuikas, kanklės, gitara)

Improvizacija „Balta
atl. Dainius Pulauskas (fortepijonas)

Laimis Vilkončius (g. 1950), „Jeigu sugrįžtume
, ž. J. Kelero
Julius Sinius (1911-1959), „Broliai, lietuviai
, ž. M. Šikšnio
atl. berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas
“, Loreta Kuliešiuvienė (fortepijonas), diriguoja Vytautas Miškinis

Vakarą ves muzikologė Jūratė Katinaitė, knygą pristatys kultūrologė Gražina Mareckaitė. Renginio metu veiks tremtinio Valentino Algirdo Kaliūno tapybos ir fotografijų paroda.

 

Organizatoriai - Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

MILC inf.
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).