Follow us on:
Lietuviškai
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Home > Folk / World / Country > Releases
 
 
Classical / Contemporary
Jazz
Folk / World / Country
  Composers / Artists
  Releases
  Contacts
Pop / Rock / Urban
Electronic
Oldies

How to get to us

Griežikai
Sutartinės 1

Record company: Juosta Records
Year of publication: 2003
Media: CD

Perf.: Giežikai, Jievaras, Arvydas Kirda, Trys keturiose

Tracks

1. Tututūtututis 2'23
Griežikai
2. Ratui, ratu, bitel, ratu 1'48
Trys keturiose
3. Šalavijas auga 2'31
Jievaras
4. Skurdutė 1'24
Griežikai
5. Septynios arba untytė 1'31
Griežikai
6. Kā palinkai, berželi 3'38
Jievaras
7. Tutoj, saduta, sadutoj, oi tūta 1'51
Arvydas Kirda
8. Trep trepo, martela 4'06
Trys keturiose
9. Pasisėčia linelių 1'31
Trys keturiose
10. Šešiose 1'46
Griežikai
11. O kas pražyda 2'13
Trys keturiose
12. Šalnių intakas 1'39
Griežikai
13. Aš sodely stovėjau, į gegutę žiūrėjau 1'27
Arvydas Kirda
14. Mes buviemo, tūto 3'04
Jievaras
15. Tėvelis kalnely stovėja 2'46
Jievaras
16. Bakšėnų tututis 1'39
Griežikai
17. Untutis 1'51
Griežikai
18. Augo dygo dobilėlis tarp trijų lazdynų 1'33
Arvydas Kirda
19. Liaj, sese, liaj, pana 2'00
Trys keturiose
20. Dobilio, dobilėli, kas laukeliu joja 2'26
Trys keturiose
21. Girsteikiškių katė 1'08
Griežikai
22. Gegutė sode, sode kukavo 1'40
Arvydas Kirda
23. Kā tu, bitela 3'36
Trys keturiose
24. Dobilėli, kur tu augai? 1'37
Arvydas Kirda
25. Devenių untytė 2'28
Griežikai
26. Šakinėja žvirblalis pā pievų 1'59
Jievaras
27. Išsivedžiau oželį, taitėla 3'26
Jievaras
28. Katė arba toli katė 1'26
Griežikai
29. Du dobilėliu, trys ratilėliu 2'53
Trys keturiose
30. Penkiese 1'15
Griežikai
31. Saulala sādina, lylia 4'20
Trys keturiose
32. Šilo gegutėl kukavo 1'45
Arvydas Kirda


© Lithuanian Music Information and Publishing Centre, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, ph: +370 5 272 69 86. E-mail your questions / comments to [email protected]
All texts, photographs, logos, music and artwork are protected by copyright laws. They are free for promotional use but when referring to the materials please mention the author and source whenever it is known. When not specified, the source is the Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC).