Follow us on:
Lietuviškai
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Home > Classical / Contemporary > Search Works
 
 
Classical / Contemporary
  Composers
  Search Works
  Published scores
  Releases
  LMIPC Library
  Lithuanian Music Link
  WNMM No. 18
  Contacts
Jazz
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Electronic
Oldies

How to get to us

Stasys Šimkus
Lithuanians Were We Born

Duration:  2
Instrumentation:  satb-4kn
Text (language):  Jurgis Zauerveinas (Lithuanian)

Stasys Šimkus. Lietuviais esame mes gimę, op. 11. - Peterburg, 1912
Mūsų muzika, sąs. 11. Lietuviais esame mes gimę. - Brooklyn: X. Strumskis, 1921
Stasys Šimkus, sąs. 4. Lietuviais esame mes gimę. - Vilnius, Kaunas: "Aušros" B-vės leidinys, 1921
Lietuvos šaulių sąjungos chorams dainų repertuaras. - Kaunas, 1931
Dainuojam. - Kaunas: Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus leidinys, 1935
Dainų Šventės repertuaras, III. - Kaunas: Lietuvių muzikų draugijos leidinys, 1938
Lietuvių karių dainos. 25 dainos vyrų chorui. - Kaunas: J. Petronis Edition, 1944
101 daina. - Chicago: Chicagos Lietuvių Skautų Tuntas Lituanica, 1955
JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. dainų šventės repertuaras, I. - Chicago: Antrosios JAV ir Kanados Lietuvių dainų šventės komitetas, 1960
Pasaulinės parodos lietuvių dienos chorų repertuaras. - New York: J. Stankūnas, 1963
JAV ir Kanados lietuvių III-osios dainų šventės repertuaras, I. - Chicago: LB Čikagos apyg. v-ba, 1965
Kanados ir J.A.V. lietuvių 5-osios dainų šventės 1978 m. liepos mėn. 2 d. Toronte repertuaras. - Torontas: K.L.B. Krašto Valdyba, 1978
Tautos giesmės ir dainos. - Vilnius: Žinija, 1988
Lietuviškos patriotinės giesmės ir dainos chorui, dideliam ir mažam pučiamųjų instrumentų orkestrams, I. - Vilnius, 1989
A. Mikulskis. Tau, brangi Tėvyne. To You, My Dear Fatherland, III. - Cleveland, 1991
Giedok, kad esi, I. Pasaulio lietuvių dainų šventė. - Vilnius: Lithuanian Folk Culture Centre, 1994
CD Lithuanian Musicians' Union LMSMBCD-018, 2001
Information
© Lithuanian Music Information and Publishing Centre, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, ph: +370 5 272 69 86. E-mail your questions / comments to [email protected]
All texts, photographs, logos, music and artwork are protected by copyright laws. They are free for promotional use but when referring to the materials please mention the author and source whenever it is known. When not specified, the source is the Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC).