Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Kūrinių paieška
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Stasys Šimkus
Lietuviais esame mes gimę

Trukmė:  2
Instrumentuotė:  satb-4kn
Tekstas (kalba):  Jurgis Zauerveinas (lietuvių)

Stasys Šimkus. Lietuviais esame mes gimę, op. 11. - Peterburg, 1912
Mūsų muzika, sąs. 11. Lietuviais esame mes gimę. - Brooklyn: X. Strumskis, 1921
Stasys Šimkus, sąs. 4. Lietuviais esame mes gimę. - Vilnius, Kaunas: "Aušros" B-vės leidinys, 1921
Lietuvos šaulių sąjungos chorams dainų repertuaras. - Kaunas, 1931
Dainuojam. - Kaunas: Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus leidinys, 1935
Dainų Šventės repertuaras, III. - Kaunas: Lietuvių muzikų draugijos leidinys, 1938
Lietuvių karių dainos. 25 dainos vyrų chorui. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 1944
101 daina. - Chicago: Chicagos Lietuvių Skautų Tuntas Lituanica, 1955
JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. dainų šventės repertuaras, I. - Chicago: Antrosios JAV ir Kanados Lietuvių dainų šventės komitetas, 1960
Pasaulinės parodos lietuvių dienos chorų repertuaras. - New York: J. Stankūnas, 1963
JAV ir Kanados lietuvių III-osios dainų šventės repertuaras, I. - Chicago: LB Čikagos apyg. v-ba, 1965
Kanados ir J.A.V. lietuvių 5-osios dainų šventės 1978 m. liepos mėn. 2 d. Toronte repertuaras. - Torontas: K.L.B. Krašto Valdyba, 1978
Tautos giesmės ir dainos. - Vilnius: Žinija, 1988
Lietuviškos patriotinės giesmės ir dainos chorui, dideliam ir mažam pučiamųjų instrumentų orkestrams, I. - Vilnius, 1989
A. Mikulskis. Tau, brangi Tėvyne. To You, My Dear Fatherland, III. - Cleveland, 1991
Giedok, kad esi, I. Pasaulio lietuvių dainų šventė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-018, 2001

Informacija
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).