Follow us on:
Lietuviškai
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Home > Classical / Contemporary > Search Works
 
 
Classical / Contemporary
  Composers
  Search Works
  Published scores
  Releases
  LMIPC Library
  Lithuanian Music Link
  WNMM No. 18
  Contacts
Jazz
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Electronic
Oldies

How to get to us

Juozas Naujalis
Dear Lithuania (Beauty of Lithuania)

Duration:  4'50
Instrumentation:  satb
Text (language):  Maironis (Lithuanian)

Published scores:

8 Lietuviškos Tautiškos Dainos. - Seinai, 1905
Dainos: skiriamos mokykloms ir jaunuomenei. - Klaipėda: Klaipėdos krašto Lietuvių Mokytojų Draugija, 1926
Jaunieji žengia. - Kaunas: L.T.J. "Jaunosios Lietuvos" S-gos Kultūros Vadovybės leidinys, 1936
101 daina. - Chicago: Lietuvių Skautų Tuntas Lithuanica, 1955
Pasisėjau žalią rūtą. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963
Gaudeamus igitur, IV. LTSR jungtinio choro repertuaras. - Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo mokslo ministerija, 1968
Kur giria žaliuoja, I. - Vilnius: Vaga, 1968
Vasaros naktys. - Vilnius: Vaga, 1969
Dainuoja Lietuva, II. - Vilnius: Vaga, 1974
Graži mūsų žemė. - Vilnius: Vaga, 1975 (for male choir)
Tarybų Lietuvai. - Vilnius: Vaga, 1979
Dainų šalelėj. - Vilnius: Vaga, 1984
Draugystės žvaigždės. - Kaunas: Šviesa, 1985
Tautos giesmės ir dainos. - Vilnius: Žinija, 1988
Dainų vakaras. Juozas Naujalis. 120-osioms gimimo metinėms. - Vilnius, 1989
Lietuva brangi. - Vilnius: Vaga, 1989
Dainuojam Lietuvą. XIII Lietuvos tautinė dainų šventė. - Vilnius: Vaga, 1990
VII Lietuvių dainų šventė. - Chicago: JAV ir Kanados L. Bendruomenė, 1990
A. Mikulskis. Tau, brangi Tėvyne. To You, My Dear Fatherland, III. - Cleveland, 1991
V. B. Račiūnas. Chorinio dirigavimo chrestomatija. - Kaunas: Šviesa, 1992
Mišrūs chorai. - Vilnius: Lithuanian Folk Culture Centre, 1992
Giedok, kad esi, I. Pasaulio lietuvių dainų šventė. - Vilnius: Lithuanian Folk Culture Centre, 1994
Politinių kalinių ir tremtinių dainų šventės "Leiskit į Tėvynę" repertuaras. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998
2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventė, IV, V. - Vilnius: Lithuanian Folk Culture Centre, 2002
N. Bogutaitė-Dėdinienė. Lietuvių dainos, giesmės ir šokiai fortepijonui. Dainos, II. - Kaunas: J. Petronis Edition, 2002
Pranas Stepulis. Kanklės. - Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2003

Released recordings:

CD Lithuanian Musicians' Union LMSMBCD-018, 2001

CD Dainos. Maironis. - Danielius Sadauskas, 2006 (Arrangement by V.Bagdonas; for voice, hornpipe, kanklės)

CD With the Voice of Maironis. – Lithuanian National Philharmonic Society, LNF CD 016, 2012

CD Call Signs to Maironis. - Vilnius City Manucipal Choir "Jauna muzika", JM-CD-004, 2013

Information
Releases
LMIPC Library:
© Lithuanian Music Information and Publishing Centre, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, ph: +370 5 272 69 86. E-mail your questions / comments to info@mic.lt
All texts, photographs, logos, music and artwork are protected by copyright laws. They are free for promotional use but when referring to the materials please mention the author and source whenever it is known. When not specified, the source is the Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC).