Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Kūrinių paieška
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Juozas Naujalis
Lietuva brangi (Grožybė Lietuvos)

Trukmė:  4'50
Instrumentuotė:  satb
Tekstas (kalba):  Maironis (lietuvių)

Natų leidiniai:

8 Lietuviškos Tautiškos Dainos. - Seinai, 1905
Dainos: skiriamos mokykloms ir jaunuomenei. - Klaipėda: Klaipėdos krašto Lietuvių Mokytojų Draugija, 1926
Jaunieji žengia. - Kaunas: L.T.J. "Jaunosios Lietuvos" S-gos Kultūros Vadovybės leidinys, 1936
101 daina. - Chicago: Lietuvių Skautų Tuntas Lithuanica, 1955
Pasisėjau žalią rūtą. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963
Gaudeamus igitur, IV. LTSR jungtinio choro repertuaras. - Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo mokslo ministerija, 1968
Kur giria žaliuoja, I. - Vilnius: Vaga, 1968
Vasaros naktys. - Vilnius: Vaga, 1969
Dainuoja Lietuva, II. - Vilnius: Vaga, 1974
Graži mūsų žemė. - Vilnius: Vaga, 1975 (vyrų chorui)
Tarybų Lietuvai. - Vilnius: Vaga, 1979
Dainų šalelėj. - Vilnius: Vaga, 1984
Draugystės žvaigždės. - Kaunas: Šviesa, 1985
Tautos giesmės ir dainos. - Vilnius: Žinija, 1988
Dainų vakaras. Juozas Naujalis. 120-osioms gimimo metinėms. - Vilnius, 1989
Lietuva brangi. - Vilnius: Vaga, 1989
Dainuojam Lietuvą. XIII Lietuvos tautinė dainų šventė. - Vilnius: Vaga, 1990
VII Lietuvių dainų šventė. - Chicago: JAV ir Kanados L. Bendruomenė, 1990
A. Mikulskis. Tau, brangi Tėvyne. To You, My Dear Fatherland, III. - Cleveland, 1991
V. B. Račiūnas. Chorinio dirigavimo chrestomatija. - Kaunas: Šviesa, 1992
Mišrūs chorai. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1992
Giedok, kad esi, I. Pasaulio lietuvių dainų šventė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994
Politinių kalinių ir tremtinių dainų šventės "Leiskit į Tėvynę" repertuaras. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998
2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventė, IV, V. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002
N. Bogutaitė-Dėdinienė. Lietuvių dainos, giesmės ir šokiai fortepijonui. Dainos, II. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 2002
Pranas Stepulis. Kanklės. - Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2003

 

Įrašų leidiniai:
CD Lietuvių muzikos antologija X klasei. - Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-018, 2001
CD Dainos. Maironis. - Danielius Sadauskas, 2006 (V.Bagdono aranžuotė balsui, birbynei ir fortepijonui)

CD Maironio balsu. – Lietuvos nacionalinė filharmonija, LNF CD 016, 2012

CD Šaukiniai Maironiui. - Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika", JM-CD-004, 2013

Informacija
Įrašų leidiniai
MILC biblioteka:
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).