Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Užsakoma
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Užsakoma:

Natų leidinys (---)

« Grįžti atgal

Turimos dalys:
- Partitūra


Kūriniai:
Karvelėli (Karvelėli mėlynasis) (1909) Česlovas Sasnauskas
Siuntė mane motinėlė (1909) Česlovas Sasnauskas
Užmigo žemė (1909) Česlovas Sasnauskas
Burtai Juozas Naujalis
Jaunimo giesmė (Užtrauksim naują giesmę) Juozas Naujalis
Oi, žiba žiburėlis Juozas Naujalis
Pavasaris Juozas Naujalis
Vasaros naktys Juozas Naujalis
Ant kalno gluosnys (VL 289) (1906) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Beauštanti aušrelė (VL 31) (1908) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Kelk dukrele (VL 42) (1908) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Siuntė mane močiutė (VL 62) (1908) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Šėriau žirgelį (VL 68) (1908) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Likit sveikos, mergužėlės (1927) Juozas Gruodis
Mergužėle mano miela (1921) Juozas Gruodis
Oi, ant kalno (Ulijona) (1929) Juozas Gruodis
Oi, eglute (1937) Juozas Gruodis
Žvejai (1928) Juozas Gruodis
Eisim, broliai, mes laukelin (Čiūto) (1938) Juozas Tallat-Kelpša
Draugai, į kovą Mikas Petrauskas
Gaudžia trimitai Mikas Petrauskas
Motuš motuše Mikas Petrauskas
Neverkit pas kapą Mikas Petrauskas
Oi motule ma! Mikas Petrauskas
Suktinis Mikas Petrauskas
Aš atsikelsiu Teodoras Brazys
Oi, toli, toli, už Nemunėlio Teodoras Brazys
Tu berželi, tu žalias medeli Teodoras Brazys
Vai, tu diemed, diemedėli Teodoras Brazys
Kad aš jojau Juozas Gudavičius
Kur giria žaliuoja Juozas Gudavičius
Aš pasėjau linelius Julius Štarka
Oi, žinau, žinau Julius Štarka
Vaikščiojau Jurgis Karnavičius
Nakties tylumoje Stasys Šimkus
Oželis Stasys Šimkus
Per tamsią naktelę Stasys Šimkus
Tu pasakyki man, saulužėle Stasys Šimkus
Į ateitį šviesią Stasys Šimkus
Žaliojoj girelėj Stasys Šimkus
Mergužėle lelijėle Jonas Bendorius
Už jūrelių, už marelių Jonas Bendorius
Uždek, močiute, ugnelę Jonas Bendorius
Vai pūtė, pūtė Jonas Bendorius
Mano gimtinė Aleksandras Kačanauskas
Vai žydėk, žydėk Aleksandras Kačanauskas
Žvaigždutė Aleksandras Kačanauskas
Gegute raiboji Juozas Neimontas
Pasisėjau žalią rūtą Juozas Neimontas
Plaukiau per jūras Juozas Neimontas
Anoj pusėj ežero Juozas Žilevičius
Oi, kad išauštų Juozas Žilevičius
Pasakyk, mergele Juozas Žilevičius
Pupos Juozas Žilevičius


Šios anketos turinys bus išsiųstas MILC darbuotojui. Artimiausiu laiku su Jumis susisieksime.

Jūsų vardas ir pavardė *

Organizacija

Telefono numeriai

El.pašto adresas *

Komentaras* žvaigždute pažymėtus laukelius užpildyti būtina
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).