Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Užsakoma
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Užsakoma:

Natų leidinys (---)

« Grįžti atgal

Turimos dalys:
- Partitūra


Kūriniai:
Beauštanti aušrelė (VL 31) (1908) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Mergužėle mano miela (1921) Juozas Gruodis
Per girią giružėlę Antanas Račiūnas
Kas būtų? Julius Juzeliūnas
Tu, svotel Julius Juzeliūnas
Tu, ąžuole (1956) Vytautas Klova
Ant kalno karklai siūbavo Juozas Naujalis
Ei, griežle, griežliuke Juozas Karosas
Stikliukėlis Juozas Karosas
Aš atsikelsiu Teodoras Brazys
Saulelė raudona (1947) Antanas Budriūnas
Prieš kalną beržai (1956) Vaclovas Paketūras
Vai tu, dieme, diemedėli Jonas Bielionis
Mergelė audėjėlė Vytautas Paltanavičius
Šviesią naktį mėnesiena Jonas V. Švedas
Lėk, sakalėli (1909) Česlovas Sasnauskas
Parsivedžiau mergužėlę lepūną Mikas Petrauskas
Ko liūdi, putinėli Juozas Naujalis
Oi tu ieva Mikas Petrauskas
Ko liūdi, sesele Stasys Šimkus
Oi, liūdnas, liūdnas Stasys Šimkus
Šią naktelę Stasys Šimkus
Iš rytų šalelės Julius Juzeliūnas
Atjoja bernelis Antanas Račiūnas
Putinėli raudonasai (1950) Eduardas Balsys
Voverė (1956) Justinas Bašinskas
Kad aš jojau (1941) Juozas Gruodis
Tu, sakalėli (1947) Antanas Budriūnas
Nueisiu Antanas Račiūnas
Vandenėlio ėjau Antanas Račiūnas
Krinta rasa Antanas Belazaras
Gieda gaideliai Pranas Sližys
Mergužėle mano miela Jonas Bendorius
Uliojo bitelė Jonas Dambrauskas
Anksti rytą Vitolis Baumilas
Jau saulutė leidos Teodoras Brazys


Šios anketos turinys bus išsiųstas MILC darbuotojui. Artimiausiu laiku su Jumis susisieksime.

Jūsų vardas ir pavardė *

Organizacija

Telefono numeriai

El.pašto adresas *

Komentaras* žvaigždute pažymėtus laukelius užpildyti būtina
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).