Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Naujienos > Vakaras kompozitoriaus Justino Bašinsko 90-mečiui
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

NAUJIENOS

2013-02-21

Vakaras kompozitoriaus Justino Bašinsko 90-mečiui [Klasikinė / Šiuolaikinė]Knygos viršeliui panaudota
Gintaro Gedimino nuotrauka

2013 m. vasario 26 d., antradienį, 19 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius) įvyks vakaras, skirtas lietuvių kompozitoriaus Justino Bašinsko 90-mečiui. Jo metu bus pristatyta pirmoji kompozitoriaus gyvenimą ir kūrybą apžvelgianti monografija – Jūratės Vyliūtės „Gyvenimas – simfonija...“.

 

Apie 300 kūrinių parašęs kompozitorius Justinas Bašinskas (1923–2003) gyveno ir kūrė sudėtingais, tragiškais visuomeninių, politinių lūžių, karo, okupacijų, nepriklausomybės praradimo bei atgavimo metais. Gimęs Mažosios Trakiškės kaime Kazlų Rūdos valsčiuje, muzikos mokytis pradėjo pas vietos vargonininką. Ir mokydamasis Kauno muzikos mokykloje, ir Lietuvos konservatorijoje, vadovavo bažnyčių chorams, vargonavo – toks kelias buvo būdingas ne vienam XX a. lietuvių muzikos kūrėjui. Kompozicijos studijos pas Antaną Račiūną ir Julių Juzeliūną Bašinskui padėjo suformuoti savo stilių, kuriam „būdinga konfliktinė dramaturgija, linearinis mąstymas, kompaktiška formos struktūra, turtinga tembrų paletė, išgyventas dramatizmas bei emocingumas, neretai – programiniai elementai“ (Jūratė Vyliūtė).

 

Tarp jo kūrinių – 9 simfonijos, baletas „Užkeiktieji vienuoliai“, opera „Marti“, ryškūs atlikėjų pamėgti kameriniai kūriniai, vokaliniai ciklai, daugybė harmonizuotų liaudies dainų ir kt. Įdomu tai, kad J. Bašinskas, sulaukęs 60-ies metų, surašė kūrybinį testamentą, kuriame išreiškė reikalavimą neatlikti tam tikrų jo kūrinių: „Mano kūryba – nelygi. Šalia mano nusisekusių opusų, mano nuomone, yra ir silpnų. Taigi nenorėčiau, kad jie visi skambėtų koncertų salėse, televizijos ar radijo bangomis. Man išėjus, šiame sąraše nepaminėtus kūrinius prašau kategoriškai niekur neatlikti, partitūras sunaikinti, juostas išmagnetinti. [...] Visi kūriniai, parašyti nuo 1983 metų – atliktini“.

 

Šis ir kiti autentiški kompozitoriaus liudijimai, piešiantys kūrėjo portretą, pateko į pirmąją monografiją, skirtą jo kūrybai – Jūratės Vyliūtės knygą „Gyvenimas – simfonija...“, kurią 2012 m. pabaigoje išleido Lietuvos kompozitorių sąjunga. Knygoje meniškai atskleidžiamas jo asmenybės formavimasis, jo kūrybos procesas pateikiamas neatsiejamai nuo žmogaus ir muziko kasdienio gyvenimo.

 

Monografiją „Gyvenimas – simfonija...“ sudaro dvi dalys. Pirmoji, „Iš gulbės kiaušinio“, apima 1923–1975 metus, žmogaus ir kūrėjo formavimosi, jo jaunystės ir brendimo laikotarpį: vaikystė Suvalkijos kaime, pradžiamokslis prie bažnytkaimio vargonų, Kauno muzikos mokykla, J. Juzeliūno kompozicijos klasė valstybinėje konservatorijoje. Antroji knygos dalis, „Mano vyras“, apima 1976–2003 metus. Ji parašyta remiantis autorės dienoraščiais, rašytiniu J. Bašinsko palikimu – jo įrašais Kūrybos sąsiuvinyje ir kt. Skyrių praturtina J. Bašinsko muzikos atlikėjų ir kolegų – Margaritos Dvarionaitės, Juozo Domarko. Giedrės Kaukaitės,  Reginos Maciūtės, Vytauto Laurušo ir kitų – atsiliepimai. Abi dalis vienija autentiški J. Bašinsko pasisakymų intarpai, kūrybos proceso komentarai, per kuriuos giliau atsiskleidžia sudėtinga kūrėjo asmenybė. Knyga stebina nepaprastu autorės atvirumu, ypač atskleidžiant kompozitoriaus „prigimties dvilypumą“; su nepaprastu rašytojos talentu parašytas muzikologės tekstas papildytas daugybe nuotraukų, kūrinių sąrašais.

 

Vakaro metu Kompozitorių namuose skambės ryškiausi J. Bašinsko kūriniai – fragmentai iš simfonijų „Buvimas“, „Verpetuose“, Sonata smuikui ir fortepijonui, Sonata violončelei, vokalinis ciklas „Plaukia upės“ ir kt. Dalyvaus knygos autorė muzikologė Jūratė Vyliūtė, kompozitorius Šarūnas Nakas, muzikuos atlikėjai Natalija Katilienė (sopranas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Rimantas Armonas (violončelė), Irena Uss-Armonienė ir Sergejus Okruško (fortepijonas). Vakarą ves muzikologė Živilė Stonytė. Įėjimas laisvas.

 

LKS inf.

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).