Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Jūratė Vyliūtė, Gaila Kirdienė. Lietuviai ir muzika Sibire

Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013

 

Knygoje „Lietuviai ir muzika Sibire“ skelbiami autorių užrašyti represuotųjų prisiminimai, jų laiškai, dienoraščiai, pokalbiai. Remiamasi moksliniais, istoriniais leidiniais, Lietuvos ypatingojo archyvo bylomis. Publikuojama nemažai nuotraukų iš asmeninių rinkinių, Genocido aukų muziejaus archyvų ir kt. Kai kuriuos represuotųjų kūrybos pavyzdžius iliustruoja pridedama kompaktinė plokštelė, natų faksimilės, tautodailės fotokopijos.

Knygą  sudaro dvi – profesionalams, dainoms ir mėgėjams instrumentininkams skirtos, viena kitą papildančios, tačiau stiliaus, žanro atžvilgiu visiškai skirtingos savarankiškos dalys. Jos traktuotinos kaip du leidiniai bendrame aplanke.

Pasak vienos iš autorių Jūratės Vyliūtės, knyga yra „orientuota į skaitytoją, kuriam Lietuvoje vykdytas sovietų teroras – tik pasaka senolių lūpose (...). Šia tema jau išspausdinta nemažai istorinių, memuarinių, publicistinių leidinių. Mintis parašyti dar vieną kilo iš noro įterpti į sibiriadą nors vieną, bet gyvą muzikanto žodelį. Ir pasipriešinti nūn besireiškiančioms užmaršties tendencijoms.“

 

Kaina: 14.81 € / 50 Lt (su kompaktine plokštele), 13.03 € / 45 Lt (be plokštelės)

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).