Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Julius Juzeliūnas. Straipsniai. Kalbos. Pokalbiai. Amžininkų atsiminimai

Sudarė Algirdas Ambrazas.
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. 665 p.

Pasak sudarytojo, "knygos pagrindą sudaro autentiški paties J.Juzeliūno tekstai - įvairiom progom, raštu ir žodžiu išreikšti samprotavimai (straipsniai, pranešimai, kalbos, interviu). Jie santykinai diferencijuojami pagal temas, atskiriant tekstus, gvildenančius kūrybos ir muzikinės kultūros problemas, nuo samprotavimų Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomos valstybės kūrimo klausimais". Knygos įvadas - Algirdo Ambrazo straipsnis "Juliaus Juzeliūno fenomenas", glausta kompozitoriaus veiklos, muzikinio ir literatūrinio palikimo apžvalga. Nemaža knygos dalis skiriama Julių Juzeliūną artimai pažinojusių asmenų atsiminimams. Leidinį papildo Juliaus Juzeliūno gyvenimo ir kūrinių chronologinė lentelė, mokinių sąrašas, nedidelė reziumė anglų kalba.

Kaina: 2.90 € / 10 Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).