Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Dvidešimtojo amžiaus muzika muzikologijos akiratyje

Sudarė Audronė Žiūraitytė, Karina Firkavičiūtė.
Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2001. 254 p.

 

Šio leidinio pagrindas - 1995 ir 1998 m. Vilniuje įvykusių 29-os bei 32-os Baltijos muzikologų konferencijų rinktinė medžiaga. Ji spausdinama ne chronologiškai, o pagal susidariusias tris stambias temų grupes - bendro pobūdžio temas, tekstus, skirtus personalijoms ir muzikinio švietimo klausimams. Pranešimai pateikiami ta kalba (anglų arba vokiečių), kuria prelegentai juos skaitė (nuo 1990 m. - tai oficialios konferencijų kalbos), pridedant tekstų santraukas lietuviškai. Rinkinys atspindi išsiplėtusį geografinį Baltijos muzikologų konferencijų dalyvių tinklą, platų gvildenamų klausimų ratą, įvairius jų sprendimo metodus.

Kaina: 1.45 € / 5 Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).