Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Rūta Gaidamavičiūtė. Nauji lietuvių muzikos keliai

Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005.

 

Į muzikologės Rūtos Gaidamavičiūtės tekstų rinktinę Nauji lietuvių muzikos keliai“ buvo atrinktos publikacijos, apimančios 1980-2004 metų laikotarpį. Pasak autorės, ji siekė išsiaiškinti pastaraisiais dešimtmečiais lietuvių profesinėje muzikoje vykusių procesų priežastis, aptarti ryškiausius reiškinius ir naujoves pranašaujančius ženklus. Visi autorės straipsniai ir muzikologinės studijos yra skirti lietuvių muzikai ir dažnai vienas kitą pratęsia. Svarbiausieji jų ir buvo sudėti į rinktinę.

Rinktinėje aptariamos tokios sritys kaip šiuolaikinė lietuvių muzika, muzikologija, interpretacija ir muzikos funkcionavimas, dabarties ar nesenos praeities autorių (Eduardo Balsio, Vytauto Montvilos, Juliaus Juzeliūno, Broniaus Kutavičiaus, Osvaldo Balakausko, Felikso Bajoro, Algirdo Martinaičio, Vidmanto Bartulio, Onutės Narbutaitės, Mindaugo Urbaičio, Remigijaus Merkelio, Gintaro Sodeikos, Ryčio Mažulio, Nomedos Valančiūtės, Ričardo Kabelio ir kitų) kūryba.

Knygą sudaro keturi skyriai. Pirmajame - tiriamosios studijos, atspindinčios dviejų paskutiniųjų XX a. dešimtmečių svarbiausias lietuvių muzikos tendencijas. Antrąjį skyrių sudaro kompozitorių personalijos, trečiąjį - muzikologijos, vertinimo kriterijų problematika. Ketvirtajame skyriuje - kitų aktualių kultūros ir muzikos sričių apžvalga ir problemos. Kai kurie šios rinktinės straipsniai skelbiami pirmą kartą.

Kaina: 4.34 € / 15 Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).