Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Constructing Modernity and Reconstructing Nationality. Lithuanian Music in the 20th Century

Sudarė: R. Stanevičiūtė-Goštautienė ir A. Žiūraitytė. 

Vilinius: Kultūros barai, 2004.

 

Straipsnių rinktinė anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Knygoje yra nagrinėjamos modernumo konstrukcijų bei tautiškumo rekonstrukcijų apraiškos XX a. antrosios pusės Lietuvos muzikoje. Bendro pobūdžio publikacijose yra aptariamas lietuviško modernizmo savitumas bei jo sąsajos su archainėmis lietuvių liaudies dainavimo tradicijomis (M. Guillot); nagrinėjama lietuviška "egzotizmo" samprata ir jos kaita (V. Gruodytė). Likusiuose 6 muzikologiniuose darbuose analizuojama žymių pokarinės Lietuvos kompozitorių kūryba: kosminės V. Bacevičiaus idėjos (M. Janicka-Słysz), nacionalinio modernizmo pagrindai J. Juzeliūno muzikoje bei teoriniuose veikaluose (A. Ambrazas). Tautiškumo tema plėtojama atsižvelgiant į: skirtingas Lietuvos kultūros tradicijų interpretacijas B. Kutavičiaus (R. Gaidamavičiūtė) ir O. Narbutaitės (A. Žiūraitytė) kūryboje; praeities muzikos adaptacijos ypatumus R. Mažulio muzikoje (G. Daunoravičienė); tradicijų atkūrimą A. Martinaičio bei Š. Nako nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio kompozicijose (R. Stanevičiūtė-Goštautienė). Dauguma knygoje publikuojamų darbų buvo pristatyti 17-ame Tarptautinės muzikologų draugijos (International Musicological Society) kongrese, kuris 2002 m. vyko Leuvene (Belgija). Kompaktinę plokštelę, iliustruojančią straipniuose pateiktą medžiagą, sudaro XX a. Lietuvos kompozitorių kūrybos fragmentai.

 

Kaina: 4.34 € / 15 Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).