Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Izidorius Vasyliūnas. Gyvenimas, veikla, straipsniai, laiškai

Parengė Vytautė Markeliūnienė

Vilnius: Typoart, 2006

 

Tai knyga apie smuikininką Izidorių Vasyliūną (1906-1982), kurio koncertinė veikla prasidėjo 4-ajame dešimtmetyje Kaune, o vėliau tęsėsi jam pasitraukus į Vakarus (Austriją, Vokietiją, Kolumbiją, JAV). Šis koncertuojantis smuikininkas sėkmingai dirbo ir pedagogu, reiškėsi kaip lietuvių kompozitorių muzikos skleidėjas, naujų kūrinių iniciatorius, buvo aktyvus išeivijos lietuvių spaudos bei Lietuvių enciklopedijos bendradarbis.

 

I.Vasyliūno paliktas gausus, reikšmingas ir turiningas archyvas nulėmė šios knygos struktūrą. Biografinę dalį pratęsia jo publicistikos fragmentai, o skyriuje "Iš epistolinio palikimo" publikuojami smuikininkui rašyti jo bičiulių, kolegų laiškai bei abipusė I.Vasyliūno ir kompozitoriaus K.V.Banaičio korespondencija. Visa tai tampa išraiškingu, autentišku Izidoriaus Vasyliūno ir jo bendražygių gyvenimo bei veiklos paliudijimu.

 

Kaina: 7.24 € / 25  Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).