Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Dana Palionytė. Julius Gaidelis – namų ilgesio dainius

Vilnius: Petro ofsetas, 2008

 

Kompozitoriaus Juliaus Gaidelio gimimo 100-mečio metais pasirodžiusi muzikologės Danutės Palionytės knyga – ilgamečio darbo vaisius. Tradicinės struktūros monografija sudaryta iš penkių skyrių: kompozitoriaus gyvenimo, veiklos, asmens bruožų, idėjų (I ir II skyriai), absoliučiosios muzikos kūrinių, vokalinių instrumentinių žanrų panoramos (III ir IV skyriai) bei muzikinio mąstymo, stiliaus bruožų (V skyrius).

 

Autorė, rašydama šią monografiją, ne vienerius metus laiškais, susitikimais bendravo su Juliaus Gaidelio kolegomis, bičiuliais – kompozitoriumi Jeronimu Kačinsku, poetu Stasiu Santvaru, „Laisvės varpo“ radijo valandėlių vedėju Petru Viščiniu, mokiniais, kitais amžininkais, pasidalijusiais prisiminimais. Ypač vertinga buvo kompozitoriaus sūnaus Garso Gaidelio, gyvenančio Australijoje, pagalba.

 

Kaina: 4.34 € / 15 Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).