Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Vytautas Bacevičius in Context

Parengė Rūta Stanevičiūtė ir Veronika Janatjeva

Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2009

 

Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos leidinys „Vytautas Bacevičius in Context“ (sudarytojos: Rūta Stanevičiūtė ir Veronika Janatjeva) yra skirtas vienai paslaptingiausių ir labiausiai intriguojančių XX a. Lietuvos muzikos scenos figūrų – kompozitoriui Vytautui Bacevičiui. 2005 metais, minint šio kūrėjo gimimo šimtmetį, Lietuvoje buvo surengta platesnė jo kūrybos retro­spektyva – muzikos festivalis, išleistos reprezentatyvios jo muzikos publikacijos (partitūros, kompaktinės plokštelės). Jubiliejinės programos dalis buvo ir tais pačiais me­tais Vilniuje surengta tarptautinė muzikologų kon­ferencija „Vytautas Bacevičius (1905–1970) ir jo amžininkai: tarptautiniai pirmojo Lietuvos muzikos avangardo ryšiai ir kontekstai“. Joje pirmą kartą siekta įvertinti tarptautinius lietuvių kompozitoriaus ryšius ir jo veiklos bei kūrybos kontekstus kaip platesnės Rytų ir Centrinės Europos XX a. muzikos istorijos dalį ir tipišką atvejį. Šiame rinkinyje spaus­dinami konferencijos pranešimų pagrindu parengti Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Čekijos, Prancūzijos muzikologų tekstai. Svarbiausios leidinio potemės – modernių Vytauto Bacevičiaus muzikos idėjų ištakos ir paralelės; kompozitoriaus ryšiai su Paryžiaus mokykla ir tarpukario Prancūzijos šiuolaikinės muzikos scena; Rytų ir Centrinės Europos XX a. vidurio muzikos kūrėjų prancūziškieji kontekstai; šio regiono muzikinė emigracija JAV.

 

Rinktinės autoriai: Jacques Amblard, Olesia Bobrik, Krzysz­tof Droba, Małgorzata Gąsiorowska, Edmundas Gedgaudas, Vita Gruodytė, Małgorzata Janicka-Słysz, André Lischke, Ona Narbutienė, Rūta Stanevičiūtė, Eva Velická.

 

Kaina: 4.34. € / 15 Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).