Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Ona Narbutienė. Stasys Vainiūnas

Sudarytoja ir redaktorė: Vytautė Markeliūnienė

Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondas, 2010

 

1991 metais buvo išleista muzikologės Onos Narbutienės sudaryta knyga "Stasys Vainiūnas", ilgainiui tapusi bibliografine retenybe. Tai paskatino vėl išleisti šio kompozitoriaus gyvenimą, veiklą ir kūrybą nagrinėjančią knygą, tik šįkart glaustesnės apimties. Naujo leidinio pagrindu tapo ankstesniajame publikuoti Onos Narbutienės straipsniai "Gyvenimas" ir "Kūryba", tai pat įtrauktas Eugenijaus Ignatonio straipsnis "Interpretatorius ir pedagogas". Šio leidinio tekstai - redaguoti, kai kur papildyti paaiškinimais, nuorodomis, vienu kitu nauju faktu. Papildyta ir pratęsta bibliografija, atskirais sąrašais pateikti spausdinti Vainiūno muzikos įrašai, be to, pridedama santrauka anglų kalba ir kompaktinė plokštelė, kurioje skamba archyviniai  pianisto Stasio Vainiūno įrašai.

 

CD turinys:

1. Noktiurnas; 2. Kiškių daina; 3. Bėkit, bareliai; 4.-7. Mažoji vabzdžių siuita; 8. Baladė; 9.-13. Gimtinės pievos; 14.-21. Aštuonios nuotaikos; 22. Sonata-fantazija; 23. Rauda.

 

Kaina: 5.79 € / 20 Lt

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).