Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Senoji estrada > Kompozitoriai / Atlikėjai
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada
  Kompozitoriai / Atlikėjai
  Įrašai

Mūsų adresas

Petras Biržys


Populiarus muzikantas, dainininkas, literatas, aktorius ir pasakorius Petras Biržys (1896-1970), scenoje žinomas kaip Pupų Dėdė, puikiai griežė armonika, buvo gyva, artistiška asmenybė. Dažniausiai koncertuodavo Lietuvos miestuose bei miesteliuose, netrukus tapo visų itin mėgstamu atlikėju. Rinko etnografinę medžiagą, užrašinėjo liaudies melodijas, tiesiogiai transliuojamose radijo laidose grojo armonika. 1928-1937 m. Biržys įgrojo, įdainavo ir įkalbėjo 26 plokšteles (Rygoje, Niujorke, Berlyne, Londone). JAV koncertavo lietuvių kolonijose su Antanu Vanagaičiu ir Juozu Olšausku. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1930 m. ėmė rengti nuolatines tiesiogines radijo laidas „Kaimo vestuvės“, „Radijo bangos iš Pupų Dėdės pastogės“, „Pupų Dėdės pastogėje“. Į savo laidas kviesdavo aktorius, rašytojus, poetus, studentus. Iki šiol populiarūs Pupų Dėdės aforizmai, kupletai ir posakiai, išjuokiantys valdininkų, vietinių ponų ydas, jų gyvenimo būdą. Jis pirmasis, užėjus sovietams, užtraukė „Vilnius mūsų, o mes rusų“. Pokario metais, jau sovietmečiu, gyveno Vilniuje, vėl atnaujino savo radijo laidas, vaidino kine.

Rūta Skudienė


Įžanga
Biografija
Įrašų leidiniai
Nuotraukos
Pavyzdžiai

Sužadėtinių valsas (1.12 mb)
muzika ir žodžiai: Petras Biržys
Anelė Sadauskaitė Biržienė (Pupų Dėdienė), Petras Biržys (Pupų Dėdė), armonika
Senųjų lietuviškų šelako plokštelių antologija, (c)(p)2007 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka


© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).