Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Kristinos Vasiliauskaitės religinė muzika populiarėja tarp JAV chorų

Nuo to laiko, kai Kristinos Vasiliauskaitės dvejas mišias ir porą dainų išleido Kalifornijoje įsikūrusi chorinės muzikos leidykla Santa Barbara Music Publishing, jos muzika ėmė sparčiai populiarėti tarp įvairių JAV chorų. Prie Kristinos Vasiliauskaitės muzikos sklaidos JAV prisidėjo ir 2000 m. šios leidyklos išleista kompaktinė plokštelė "MultiCultural", kurioje įrašytos abejos šioje leidykloje leistos mišios - Missa brevis moterų chorui ir Missa brevis in honorem Beatae Mariae Virginis mišriam chorui. Pastarąsias lapkričio mėnesį taip pat žada įrašyti Nathano Kreitzerio vadovaujamas Quire of Voyces, iki šiol ne vieną kartą atlikęs šį kūrinį savo koncertuose. Oregon Chorale choras (vad. Bernd R. Kuehn) šias mišias įtraukė į koncertų programą "Treasures from the Baltics and Beyond: Sacred Melodies", kuri prasidės birželio pradžioje dviem koncertais Portlende ir Hilsboro (Oregono valst.) ir bus pakartota 11 kartų per gastroles šešiose Baltijos valstybėse.

Pastaruoju metu amerikiečių atlikėjai pradėjo domėtis ir kita Kristinos Vasiliauskaitės chorine kūryba. Jos Mišias šv. Cecilijai kovo 2 d. Fort Veine (Indianos valst.) pirmąkart atliko Šv. Trejybės anglikonų liuteronų bažnyčios choras, diriguojamas Marianos E. Dolan, vargonais griežė žinomas amerikiečių vargonininkas ir kompozitorius Robertas A. Hobby. Mišias įrašė Nacionalinis visuomeninis radijas (NPR).

Tačiau tikroji kūrinio premjera su autorės aprobuotu lietuviško mišių teksto vertimu įvyko balandžio 25, 26 d. Atlantoje, Džordžijos valstijoje. Ją, dalyvaujant pirmąkart JAV besilankančiai kompozitorei, atliko Marianos E. Dolan vadovaujamas Emory universiteto teologijos studentų kamerinis choras "The Candler Choraliers", vargonavo kompozitorė ir vargonininkė Linda Cable Shute. Be koncertų, šį projektą taip pat sudaro ir Marianos E. Dolan rengiamas religinės chorinės muzikos rinkinys "Let the Peoples Sing, vol.2: Sacred Choral Music from the Baltics", kurį šių metų gegužės pabaigoje Mineapolyje (Minesotos valst.) žada išleisti Augsburg-Fortress leidykla. Tai tęstinė įvairių šalių religinės chorinės muzikos serija, kurios antrajame tome šalia latvių ir estų kompozitorių kūrinių spausdinamos trys Kristinos Vasiliauskaitės religinės giesmės Tikiu, Ryto maldoj ir Agnus Dei, taip pat Vytauto Miškinio Gloria in excelsis Deo iš jo Missa brevis.

 

Lietuvos muzikos link Nr. 6

© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).