Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Kompozitoriai
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Vykintas Baltakas

Biografija

Vykintas Baltakas (g. 1972) 1990-1993 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje (kompoziciją – pas Vytautą Barkauską, dirigavimą – Liongino Abariaus kl.). Tuo laikotarpiu įkūrė ir dirigavo vokaliniam ansambliui "Penki vėjai" bei kameriniam chorui "Aidija". 1993-1997 m. studijavo Karlsruhės aukštojoje muzikos mokykloje pas Wolfgangą Rihmą (kompoziciją) ir Andreas Weissą (dirigavimą). 1994-1996 m. dalyvavo Darmštato vasaros kursuose (1996-aisiais ten buvo premijuotas už "Pasaką" fortepijonui solo), 1997 m. lankė Emmanuelio Nuneso kompozicijos kursus Paryžiaus konservatorijoje. 1994-1997 m. studijavo pas kompozitorių Peterį Eötvösą; nuo 1995-ųjų – Eötvöso asistentas Karlsruhės muzikos akademijoje. 1999-2000 m. Vykintas Baltakas dirbo IRCAM'e Paryžiuje. Heinricho Strobelio fondas, Herrenhaus Edenkoben bei Nadios ir Lili Boulanger fondas yra jam skyrę kompozitoriaus stipendijas.

 

2001 m. Vykinto Baltako autorinis koncertas buvo surengtas Miuncheno Gasteig salėje. 2002 m. Kelno simfoninis orkestras, diriguojamas Sylvaino Cambrelingo, atliko Baltako kūrinio "Poussla" orkestrui premjerą. 2003 m. Vykintas Baltakas buvo apdovanotas Tarptautiniu Claudio Abbado kompozicijos prizu; tais pačiais metais koncertuota Londone, Berlyne (Maerz Musik), Strasburge (Festival Musica), Paryžiuje; Vienoje įvyko pasaulinė jo kūrinio "about to drink dense clouds", Wiener Festwochen ir Klangforum Wien užsakymo, premjera (dirigavo autorius). 2007 metais kompozitorius apdovanotas Siemenso fondo premija.

 

2004 m. gegužės 18 d. Miuncheno bienalėje įvyko pasaulinė kamerinės operos "Cantio" premjera. Lietuvos publikai šis veikalas buvo pristatytas 2004 m. "Gaidos" festivalyje ir pripažintas geriausiu lietuvių muzikos metų kūriniu sceninių kūrinių kategorijoje.

Vykinto Baltako kūrybą leidžia Universal Edition Vienoje ir Aust Musik Verlag Kelne.

Kaip dirigentas Vykintas Baltakas dirba su tokiais kolektyvais kaip Bavarijos (BR), Berlyno ir Kelno (WDR) radijo simfoniniais orkestrais, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ensemble Modern, Klangforum Wien ir kt. 2003 metais Vykintas Baltakas su Vakarų Vokietijos radijo sinfoniniu orkestru (WDR) paruošė Karlheinzo Stockhauseno naujo kūrinio orkestrui ir chorui "Hoch-zeiten" premjerą Kelno filharmonijoje.

 

Pasak kritikų Vykinto Baltako kūriniai išsiskiria gerai apmąstyta idėja bei tiksliomis muzikinės medžiagos manipuliacijomis. Jis nesiremia tam tikromis stilistinėmis konvencijomis ir kiekvienam kūriniui susikuria savus muzikinius kriterijus. Jo kūryboje yra ir teatro elementų, sąmojo ir ironijos. Kiekvienas Vykinto Baltako kūrinys yra itin tvirtai suręstas, tačiau šis itin savikritiškas kompozitorius dažnai perkuria savo kūrinius, tad visa jo kūryba yra lyg vientisas didžiulis work in progress.

Įžanga
Biografija
Kūriniai:
Natų leidiniai
Įrašų leidiniai
Tekstai
Nuotraukos
MILC biblioteka:
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).