Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Kompozitoriai
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Vaclovas Paketūras

Biografija

Vaclovas Paketūras (g.1928) 1958 metais baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Eduardo Balsio kompozicijos klasę. 1953-1958 m. dirbo Vilniaus septynmetėje vaikų muzikos mokykloje (dabar - Vilniaus B.Dvariono vaikų muzikos mokykla). 1955-1959 m. dėstė Vilniaus J.Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dabar - Vilniaus konservatorija) elementarią muzikos teoriją, harmoniją, solfedžio ir kompoziciją. Nuo 1958 m. iki dabar dėsto Lietuvos muzikos akademijoje teorines disciplinas, 1973 m. įgijo docento, 1986 m. profesoriaus vardą. 1966-1971 m. dirbo Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos atsakinguoju sekretoriumi. 1978 m. Vaclovui Paketūrui buvo suteiktas LTSR nusipelnusio meno veikėjo vardas. Kompozitorius yra publikavęs 16 knygų (minėtinos "Harmonijos uždaviniai", "Laisvoji balsavada", "Elementarioji muzikos teorija" ir kt.), 220 muzikos kūrinių, 55 straipsnius.

Vaclovas Paketūras bendradarbiauja su Muzikos enciklopedija: parašė 160 straipsnių, redaguoja kitų autorių straipsnius. Nuo 1998 m. dalyvauja Visuotinės enciklopedijos parengimo darbuose.

Kompozitoriaus Vaclovo Paketūro muzikiniam braižui apibūdinti tiktų "folklorinio romantizmo" sąvoka. Jo kūrybą, kompozicinę medžiagą veikia ir inspiruoja lietuvių folkloras: liaudies daina ar jai būdingas melosas, ritmas. Kompozitorius parašė apie 170 solinių bei chorinių dainų, bene pusė jų - lietuvių liaudies dainų išdailos. Kompozitorius originalias liaudies monodijas harmonizuoja pasitelkdamas funkcinę ar modalinę harmoniją, kuria simetriškų muzikinių darinių visumą, apgalvotą, prognozuojamą muzikos vyksmo logiką. Vyrauja klasikinės kūrinių formos bei žanrai: daina, sonata, rondo sonata, variacijos ir pan. Lietuvių folkloro atspindžių gausu stambių formų kūriniuose (kūrinyje chorui ir orkestrui "Sukilkim, vargdieniai", simfoninėje poemoje liaudies pasakos motyvais "Sigutė") bei kamerinėse kompozicijose (Variacijos akordeonui, Treptinis, Lietuviškas skerco).

Paketūras dažniausiai renkasi lietuvių liaudies instrumentus: birbynę, skudučius, kankles, šiems instrumentams rašydamas tradicinę koncertinę muziką (pvz. Koncertas kanklėms ir liaudies instrumentų orkestrui). Paskutiniais metais Vaclovo Paketūro kūryba kinta kiekybiškai ir kokybiškai. Kompozitorius rašo mažiau, kompozicijos tapo labiau polifonizuotos (Preliudai ir fugos I, II kanklėms solo, Preliudai ir fugos kanklių duetui).
Įžanga
Biografija
Kūriniai:
Nuotraukos
MILC biblioteka:
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).