Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Liaudies dainos chorams

Įrašų kompanija: Semplice
Išleista: 2000
Formatas: CD
Trukmė: 52'16

VSSECD006

Takeliai

1. Oi giria, giria (VL 52) 2'22
2. Šėriau žirgelį (VL 68a) 1'59
3. Prapuoliau, močiute (VL 58a) 1'53
4. O čia berželis stovėjo (VL 50) 3'19
5. Kelk dukrele (VL 42) 1'59
6. Našlaitis (VL 47a) 2'04
7. Beauštanti aušrelė (VL 31) 3'42
8. Aš prašiau Dievą (VL 29) 2'34
9. Ant kalno gluosnys (VL 289) 0'52
10. Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai (VL 56) 2'08
11. Išėjo seselė (VL 37a) 2'22
12. Sutems tamsi naktužėlė (VL 66) 2'00
13. Anksti rytą kėliau (VL 26) 1'22
14. Vienam kiemely (VL 75) 0'44
15. Oi dariau dariau lyseles (VL 51) 3'31
16. Našlaitėlė (VL 46) 2'02
17. Kai mes augom (VL 39a) 2'31
18. Bėkit, bareliai (VL 32) 1'34
19. Anoj pusėj Nemuno (VL 27) 3'20
20. Kareivužėlis (VL 40) 3'11
21. Siuntė mane močiutė (VL 62) 2'11
22. Taip toli žadėta (VL 71) 1'29
23. Du broleliai stovėjo (VL 35) 1'44
24. Vai, močiute (VL 73) 1'02
25. Dainų dainelė (VL 33) 1'05


Informacija
Kūriniai
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).