Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Natų leidiniai
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Abaris, Povilaitis, Miškinis, Vasiliauskaitė, Jonkus, Žalalis, Sližys, Gaižauskas, V. Klova, Bičiūnas, Jankauskas, Pranulis, A. Klova, V. Juozapaitis, J. Juozapaitis
Giesmės

Leidykla: Lietuvos liaudies kultūros centras
Išleista: 1999
Partitūra: 89 psl.
Kaina: [ Pirkti ]

Vaikų ir suaugusiųjų chorams

Turinys

1. Leonidas Abaris. Malimo malda
Vaikų chorui ir fortepijonui
2. Leonidas Abaris. Ryto maldoj
Vaikų chorui ir fortepijonui
3. Leonas Povilaitis. Ačiū, Dievuli
Vaikų chorui ir vargonams
4. Vytautas Miškinis. Šienelis toks kietas
Vaikų chorui ir vargonams
5. Vytautas Miškinis. Neturtas
Vaikų chorui ir fortepijonui
6. Kristina Vasiliauskaitė. Iš Tavo rankos
Vaikų chorui ir fortepijonui
7. Kristina Vasiliauskaitė. Snaigių kalba
Vaikų chorui ir fortepijonui
8. Kristina Vasiliauskaitė. Aleliuja, užgiedokim
Vaikų chorui ir fortepijonui
9. Leonidas Abaris. Osana
Moterų chorui ir fortepijonui
10. Saulius Jonkus. Kūčių naktis
Moterų chorui ir vargonams
11. Saulius Jonkus. Viešpatie, atleisk
Moterų chorui ir vargonams
12. Saulius Jonkus. Tylia malda
Moterų chorui ir vargonams
13. Stasys Žalalis. Regėjau versmę
Moterų chorui ir fortepijonui
14. Leonidas Abaris. Palaiminti
Mišriam chorui ir fortepijonui
15. Leonidas Abaris. Psalmė
Mišriam chorui
16. Pranas Sližys. Dėkui Tau, Kristau
Mišriam chorui ir fortepijonui
17. Pranas Sližys. Skausmas kryžių kalne
Mišriam chorui
18. Jurgis Gaižauskas. Didysis šviesybės kūrėjau
Mišriam chorui
19. Vytautas Klova. Malda
Mišriam chorui ir fortepijonui
20. Vytautas Miškinis. Kyrie, eleison! (No.1)
Mišriam chorui
21. Vytautas Bičiūnas. O, Kristau
Mišriam chorui ir vargonams
22. Vytautas Bičiūnas. Tėve mūsų
Mišriam chorui ir vargonams
23. Bronislovas Jankauskas. Viešpatie, pasigailėk
Mišriam chorui ir vargonams
24. Bronislovas Jankauskas. Viešpatie, karaliau
Mišriam chorui
25. Leonas Pranulis. Viešpatie, globoki Vilnių
Mišriam chorui ir fortepijonui
26. Algirdas Klova. Išganytojas užgimė
Mišriam chorui ir vargonams
27. Vytautas Juozapaitis. Dieve, gėrybė mūsų nematyta
Mišriam chorui
28. Vytautas Juozapaitis. Aleliuja! Užgimė Kristus!
Balsui, mišriam chorui ir fortepijonui
29. Jurgis Juozapaitis. Alteisk
Mišriam chorui ir vargonams
Informacija
Kūriniai
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).