Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Natų leidiniai
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Povilaitis, Sinkevičiūtė, Šerkšnytė, Lapinskas, V. Barkauskas, J. Juozapaitis, Mikalauskas, Bagdonas, Leiburas
Vilnelė. Lietuvių kompozitorių kūriniai fortepijonui

Leidykla: Jonas Petronis
Išleista: 2000
Partitūra: 62 psl.

Turinys

1. Leonas Povilaitis. Trys nuotaikos
2. Leonas Povilaitis. Liūdna dainelė
3. Leonas Povilaitis. Vai, kur buvai , dzieduk mano
4. Nijolė Sinkevičiūtė. Kreiva polka
5. Leonas Povilaitis. Siunčiam telegramą
6. Leonas Povilaitis. Laikrodėlis
7. Leonas Povilaitis. Sentimentalus valsas
8. Leonas Povilaitis. Upeliūkštis
9. Raminta Šerkšnytė. Baladė
10. Anatolijus Lapinskas. Šok, mergyte
11. Leonas Povilaitis. Vilnelė
12. Leonas Povilaitis. Sigutės ašarėlė
13. Vytautas Barkauskas. Triptikas fortepijonui
1. Lietutis
2. Vėjelis
3. Saulutė
14. Raminta Šerkšnytė. Šaltinėlis
15. Jurgis Juozapaitis. Keturios pjesės
1. Laikrodis su gegute
2. Elegija
3. Juokas
4. Varpai
16. Vytautas Mikalauskas. Saulės zuikutis
17. Leonas Povilaitis. Lapelis iš Močiutės albumo
18. Leonas Povilaitis. Dedikacija (Sužieduotuvės)
19. Leonas Povilaitis. Tokata
20. Vytautas Barkauskas. Septini liaudiški duetai vaikams
1. Tu, saulute, vakaran
2. Tiku tiku pakiemiku
3. Kai aš mažas buvau
4. Virė, virė košę
5. Žemė kėlė žolę
6. Du gaideliai
7. Ko liūdi, putinėli, ko liūdi
21. Valentinas Bagdonas. Septyni ansambliai mažiesiems
1. Lėtas šokis
2. Skudučiai
3. Sekvencija
4. Ginčas
5. Šokis
6. Lėtas malūnėlis
7. Šokis
22. Vytautas Mikalauskas. Šokis
23. Tomas Leiburas - Leonas Povilaitis. Muzika iš videofilmo "Giminės"
Informacija
Kūriniai
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).