Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Natų leidiniai
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Abaris, Povilaitis, Miškinis, Vasiliauskaitė, Jonkus, Sližys, Gaižauskas, V. Klova, A. Klova, V. Juozapaitis, J. Juozapaitis, Žalalis, Bičiūnas, Jankauskas, Pranulis
Giesmės vaikų ir suaugusiųjų chorams

Leidykla: Lietuvos liaudies kultūros centras
Išleista: 1999
Partitūra: 89 psl.

Turinys

1. Leonidas Abaris. Malimo malda
2. Leonidas Abaris. Ryto maldoj
3. Leonas Povilaitis. Ačiū, Dievuli!
4. Vytautas Miškinis. Šienelis toks kietas
5. Vytautas Miškinis. Neturtas
6. Kristina Vasiliauskaitė. Iš Tavo rankos
7. Kristina Vasiliauskaitė. Snaigių kalba
8. Kristina Vasiliauskaitė. Aleliuja, užgiedokim
9. Leonidas Abaris. Osanna
10. Saulius Jonkus. Kūčių naktis
11. Saulius Jonkus. Viešpatie, atleisk
12. Saulius Jonkus. Tylia malda
13. Stasys Žalalis. Regėjau versmę
14. Leonidas Abaris. Palaiminti
15. Leonidas Abaris. Psalmė 3
16. Pranas Sližys. Dėkui Tau, Kristau
17. Pranas Sližys. Skausmas Kryžių kalne
18. Jurgis Gaižauskas. Didysis šviesybės Kūrėjau
19. Jurgis Gaižauskas. Geriausias Tėve ir Valdove
20. Vytautas Klova. Malda
Malda po Mišių
21. Vytautas Miškinis. Kyrie, eleison! Nr. 2
Iš ciklo "Keturios Marijos litanijų invokacijos"
22. Vytautas Bičiūnas. O Kristau
23. Vytautas Bičiūnas. Tėve mūsų
24. Bronislovas Jankauskas. Viešpatie, pasigailėk
25. Bronislovas Jankauskas. Viešpatie Karaliau
26. Leonas Pranulis. Viešpatie, globoki Vilnių
27. Algirdas Klova. Išganytojas užgimė
28. Vytautas Juozapaitis. Dieve, gėrybė mūsų nematyta
29. Vytautas Juozapaitis. Aleliuja! Užgimė Kristus
30. Jurgis Juozapaitis. Atleisk
Informacija
Kūriniai
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).