Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Mikas Petrauskas
Birutė

Įrašų kompanija: Cantus firmus
Išleista: 2009
Formatas: CD
Trukmė: 60'40
Kaina: 7.50 € / 25.90 Lt

Pirmoji lietuvių nacionalinė opera

 

Libretas – Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio

Orkestruotė – Teisučio Makačino

 

ATLIKĖJAI:

Birutė, Palangos mergelė – Asta Krikščiūnaitė (sopranas)

Palangos tėvūnas, jos tėvas – Sigitas Račkys (aktorius)

Birutės broliai: Audrius Rubežius (tenoras), Giedrius Žalys (baritonas)

Kęstutis, žemaičių kunigaikštis – Arnoldas Jalianiauskas (aktorius)

Senasis vaidila – Arūnas Malikėnas (baritonas)

Sundšteinas, kryžiuočių vadas – Rafailas Karpis (tenoras)

Lizdeika, krivių krivaitis – Ferdinandas Jakštys (aktorius)

Krivis – Gediminas Storpirštis (aktorius)

I vaidilutė – Birutė Mar (aktorė)

II vaidilutė – Ramunė Skardžiūnaitė (aktorė)

Žmonių minia (vaidilutės, karžygiai, laukininkai, pjovėjai)

 

Režisierė Birutė Mar

Dirigentas Modestas Pitrėnas

 

Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas)

Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis)


Takeliai

1. Uvertiūra 5'04
2. Veikmė I. Pirma scena: Birutės rauda 6'51
3. Antra scena: Sundšteinas ir jo svita 3'27
4. Trečia scena: Procesija. Vaidilučių choras "Sesutėlės, lelijėlės" 2'56
5. Ketvirta scena: Kivirčai (Tėvūnas, Sundšteinas, broliai, karžygiai) 3'12
6. Birutės ir Sundšteino duetas "Bet visa tai sunaikins teutonų galybė". Birutės arija "Brangiausia už visus man turtus tėvynė"... 7'03
7. Penkta scena: Lizdeika, žmonės. Choras "Vienybėj" 3'23
8. Veikmė II. Pirma scena: Įžanga. Vaidilučių choras "Jums garbė, dievaičiai" 6'38
9. Antra scena: Birutė ir vaidilutės. Trečia scena: Vaidilutės be Birutės 2'22
10. Ketvirta scena: Vaidilos giesmė "Po tamsiai naktelei". Penkta scena: Vaidilučių choras "Lado" 5'03
11. Šešta scena: Birutė. Septinta scena: Kęstutis, Senasis vaidila. Pjovėjų choras už scenos 3'29
12. Birutės arija "Dievaičiai, dievuliai" 2'33
13. Pjovėjų choras "Atdavę garbę". Aštunta scena: Kęstutis, žmonės 1'41
14. Devinta scena: Krivis, vaidilutės. Dešimta scena: Kęstutis, Krivis. Vienuolikta scena: Senojo vaidilos daina "Daug kraujo pralieta". Kęstutis, Krivis 3'54
15. Dvylikta scena: Kęstutis, Krivis, Birutė, žmonės 0'30
16. Choras "Aukštaičiai, žemaičiai, prūsai, kuršiai, lyviai – tai viena lietuvių Šeimyna" 2'16


Informacija
Kūriniai
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).