Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Kūrinių paieška
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Stasys Šimkus
Oželis

Trukmė:  2
Instrumentuotė:  satb-pf
Tekstas (kalba):  Lietuvių liaudies (lietuvių)

S. Šimkus. Oželis. - 1915
Chorams Dainos. Lithuanian Choral Music. Serija Nr.1, sąs. 14. - Brooklyn: Xavier Strumskis, 1917
Stasys Šimkus, sąs. 2. Oželis. - Vilnius, Kaunas: "Aušros" B-vės leidinys, 1921
S. Šimkus. Lietuvių liaudies dainos, IV. - Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 1937
Dainos chorui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952
Antologija klassičeskoj muzyki narodov SSSR, vyp. 3. - Moskva: Gosudarstvennoje muzykalnoje izdatelstvo, 1957
Kur lygūs laukai. Dainos chorams. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959
Stasys Šimkus. Plaukia sau laivelis, II. Dainos chorui. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962
Muzykalnaja literatura narodov SSSR. Chrestomatija. - Moskva: Gosudarstvennoje muzykalnoje izdatelstvo, 1963
Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija, I. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963
JAV ir Kanados lietuvių III-sios dainų šventės repertuaras, I. - Chicago: LB Čikagos apyg. v-ba, 1965
Jantarnaja pesnia. - Moskva: Muzyka, 1971
Istorija muzyki narodov SSSR, vyp. III. - Moskva: Muzyka, 1985
Tu pasakyki man, saulužėle. - Vilnius: Vaga, 1987
Giedok, kad esi, I. Pasaulio lietuvių dainų šventė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994
A. Jozėnas. Aranžuotos dainos. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1997

Informacija
MILC biblioteka:
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).