Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Kūrinių paieška
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Juozas Tallat-Kelpša
Kur lygūs laukai

Sukūrimo metai:  1919
Trukmė:  5'30
Instrumentuotė:  satb
Tekstas (kalba):  Maironis (lietuvių)

Kariagos aidai. Tėvynės gynėjams dainų rinkinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-Kelpša. - Tilžė: Krašto Apsaugos Minist. Literatūros Dalies leidinys, 1920
Dainuojam. - Kaunas: Kariuomenės Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus leidinys, 1935
Dainų rinkinys. - Vilnius: Komjaunimo tiesa, 1945
Kur lygūs laukai. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959
Lėk, sakalėli. - Chicago: Išleista Pirmosios JAV ir Kanados Liet. Dainų Šventės komiteto lėšomis, 1962
Rytmečio žemė. Dainos vidurinių mokyklų mišriems chorams. - Vilnius: Vaga, 1967
Dainuojame. - Cleveland: LSS skaučių seserija, 1989
Rūta žalioji. Dainynas vaikams. - Vilnius: Leidybos centras, 1994
Politinių kalinių ir tremtinių dainų šventės "Leiskit į Tėvynę" repertuaras. - Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998

Informacija
MILC biblioteka:
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu info@mic.lt
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).