Sekite naujienas:
English
LATGA-A | IAMIC 
 
   
  Titulinis > Klasikinė / Šiuolaikinė > Kūrinių paieška
 
 
Klasikinė / Šiuolaikinė
  Kompozitoriai
  Kūrinių paieška
  Natų leidiniai
  Įrašai
  MILC biblioteka
  Lietuvos muzikos link
  WNMM Nr. 18
  Knygos
  Kontaktai
Džiazas
Folk / World / Country
Pop / Rock / Urban
Elektroninė
Senoji estrada

Mūsų adresas

Vladas Jakubėnas
Nurimk, sesut

Sukūrimo metai:  1935
Trukmė:  2
Instrumentuotė:  satb-pf
Tekstas (kalba):  Petras Vaičiūnas (lietuvių)

Šaulių dainos. - Kaunas: Šaulių sąjungos leidinys, 1939
101 daina. - Chicago: Chicagos Lietuvių Skautų Tuntas Lituanica, 1955
Lėk, sakalėli. Lietuvių dainorėlis. - Chicago: Pirmosios JAV ir Kanados Liet. Dainų Šventės komitetas, 1962
Dainos chorams. Lietuvių kompozitorių kūriniai. - Fernwood: J.A.V. Lietuvių Bendruomenė, 1974
Kanados ir JAV Lietuvių 5-tosios Dainų Šventės 1978 m. liepos 2 d. Toronte repertuaras. - Toronto: KLB krašto valdyba, 1978
Vladas Jakubėnas. Vai eičiau aš, eičiau. Originalios dainos chorams. I would go far away. Original songs for chorus. - Kaunas: J. Petronio leidykla, 1997
Lietuviškos chorinės muzikos JAV chrestomatija. - Chicago: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 2001
Informacija
Natų leidiniai
MILC biblioteka:
© Muzikos informacijos ir leidybos centras, A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius, tel: (8 5) 272 69 86. Siųskite klausimus / komentarus adresu [email protected]
Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Medžiagą galima naudoti autorių ir atlikėjų reklamos tikslais, tačiau būtina minėti autorių ir šaltinį, jei jie yra žinomi. Jei tokių nuorodų nėra, šaltinis yra Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC).